Článek

Stanovisko KČ k otázce šlechtických titulů a rytířských řádů

Koruna Česká neusiluje o sebemenší obnovu mocenských či jiných privilegií šlechty, ovšem zároveň považuje zákon z r. 1918, jímž byly šlechtické tituly zrušeny, za anachronický. Tento zákon navíc pozbyl své sankční složky. KČ usiluje o jeho zrušení, protože přinejmenším některé jeho části jsou v rozporu s Listinou lidských práv a svobod a používání šlechtických titulů je navíc běžné v mnoha státech EU.

Za oprávněné uživatele šlechtických titulů považujeme potomky těch, kteří byly nobilitováni vládnoucími českými panovníky včetně posledního vládnoucího českého krále blahoslaveného Karla I., jsou uvedeni v Gothajském almanachu , v Almanachu českých šlechtických rodů či v Almanachu českých rytířských a zemanských rodů. Nikterak nepopíráme, že potomky šlechticů mohou být případně i ti, kdož výše uvedená kritéria nesplňují. Jejich šlechtictví však nemůžeme potvrdit, to je výhradní právo panovníka.

Rytířské řády ustanovuje a legitimuje výhradně duchovní nebo světská moc ( papež, panovník, výjimečně biskup ) a proto občanská sdružení, která vznikla a vznikají po r. 1990 a sama sebe nazvala rytířskými řády, jsou pouze  legální jakožto občanská sdružení z hlediska legislativy ČR, nikoli však legitimní, a to až do doby, dokud jim případně  nástupce českých králů či papež tuto legitimitu neudělí.

Sdílejte článek:

Facebook
LinkedIn
Twitter

Sdílejte článek: