Článek

Stanovisko Koruny České k návrhu předsedy Senátu PČR na zvýšení odvodů pro OSVČ

Stanovisko

Koruny České (monarchistické strany Čech, Moravy a Slezska)

k návrhu předsedy Senátu PČR na zvýšení odvodů pro OSVČ

—-

V reakci na výroky předsedy Senátu ČR p. Milana Štěcha pronesené veřejně dne 15. června 2017, a týkající se návrhu na zvýšení povinných odvodů pro osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) za účelem zvýšení počtu zaměstnanců firem je Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska) nucena se veřejně ohradit proti jakýmkoliv snahám o likvidaci střední třídy existenčně nezávislých drobných i středních podnikatelů a živnostníků. Domníváme se, že odborářské návrhy pana Štěcha přesně k tomuto cíli směřují.

Nápad zvyšovat živnostníkům záměrně odvody natolik, aby přestali podnikat a nechali se zaměstnat, představuje nejen nepochopení současné hospodářské situace naší země, ale nepochybně se dá označit za výrok hodný soudruha, který ze stranického aktivu 50. let zabloudil do tržní  svobodné společnosti poté, co se se soudruhy začetl do Leninových spisů. Tento druh sociálního inženýrství dle našeho názoru vychází z marxistické poučky, že materiální základna určuje kulturní nadstavbu. Jinými slovy, když lidi zbavíme existenční nezávislosti a uvedeme je do závislosti na mzdách od nějaké mocensky ovládané korporace či státu, bude jejich existenční závislost nejlepší zárukou jejich názorové loajality. Cíl těchto snah zjevně není ekonomický, ale mocenský. KČ se právě proto domnívá, že míra názorové, politické a kulturní svobody ve společnosti je, mimo jiné, v přímé závislosti na počtu existenčně nezávislých a ekonomicky samostatných obyvatel. Tedy naopak silná střední třída a mnoho nápaditých živnostníků (OSVČ) si zaslouží naši podporu.

Naše země, jejíž vyhlášená průmyslová tradice vznikla jak známo v době Rakousko-Uherské monarchie, patří nyní v evropském hospodářském prostoru k zemím s bezkonkurenčně nejnižším ohodnocením práce, což pokládáme za skandální. Upozorňujeme však, že tuto situaci nezavinili drobní živnostníci ani podnikatelé, ale spíše ti polici, kteří prosazovali dřívější subvencování skladových a montážních hal namísto toho, aby podporovali průmysl s vysokou přidanou hodnotou společně se sektorem rozvinutých služeb, jaké vidíme např. v současném Lichtenštejnsku. Výše mezd je jak známo v každé zemi Evropy aktuálně vztažena ke kvalitě a jedinečnosti toho, co to které průmyslové odvětví dokáže. Je proto třeba opustit podporu „levných montoven“, konkurujících zahraničním podnikům nanejvýš cenou práce a zaměřit se na sofistikované průmyslové výroby a specializované služby.

Fakt, že se naše podniky aktuálně potýkají s nedostatkem zaměstnanců ve výrobě, není způsoben vysokým počtem živnostníků, ani jejich domněle nízkými odvody. Daleko spíše k nedostatku pracovních sil (kromě tradiční neochoty většího otevření našeho trhu práce např. obyvatelům Ukrajiny) přispívá nesprávně nastavený sociálním systém, který dostatečně nemotivuje adresáty dávek k nástupu do zaměstnání, i když nemají žádná zdravotní ani sociální omezení. Současně přitom platí, že masa občanů závislá na dávkách sociální péče je na rozdíl od OSVČ daleko náchylnější k politickým manipulacím a ovlivnění. Nikoliv náhodou se socialistický režim v našich zemích stal kdysi synonymem pro tzv. umělou zaměstnanost jen krátce poté, kdy znárodnil živnostníkům jejich malé firmy, sedlákům jejich statky, a kdy všechny zkolektivizoval do anonymní masy ekonomicky závislé na jediném zaměstnavateli – státu. Některým soudruhům se po tomto způsobu pohodlného ovládání zdá se již stýská.

Za neméně skandální pokládá KČ jinou část téhož projevu pana Štěcha, v níž vyzývá k zabránění odlivu finančních prostředků z Českých zemí do zahraničí. Skutečnost, že např. výše dividend, které každoročně plynou akcionářům zahraničních firem z výsledků jejich podnikání u nás, přesahuje výši dotací, které náš stát přijímá z fondů EU nelze vyčítat aktuálním vlastníkům těchto firem, jimž nikdo nebyl nucen české podniky prodávat. Pokud se v současném Evropském hospodářské prostou, vyznačujícím se mj. volným pohybem kapitálu, investor rozhodne svůj zisk z investice přesunout do jiné země, znamená to, že jejich ponechání v našich podnicích nebo tuzemské reinvestování nepokládá za ekonomicky smysluplné. Povinností politické reprezentace by mělo být vytváření takového podnikatelského prostředí, které tuzemským i zahraničním investorům bez rozdílu bude dávat záruku ochrany jejich majetku a zisku z investic na místo plíživého náznaku zestátňování aktuálně ziskových korporací. Zamysleme se nad kvalitou služeb, stabilitou právního prostředí a příznivou mírou zdanění takových států jako jsou Nizozemské království, Lucemburské velkovévodství nebo zmiňované Lichtenštejnské knížectví a poměrně snadno zjistíme, co lze činit, aby byl vlastník zahraničního kapitálu motivován své zisky z tuzemských investic u nás ponechat.

V Praze dne 16. června 2017

Předsednictvo Koruny České (monarchistické strany Čech, Moravy a Slezska)

www.korunaceska.cz

Sdílejte článek:

Facebook
LinkedIn
Twitter

Sdílejte článek: