Článek

Prohlášení Koruny České k vyvěšení husitského praporu prezidentem ČR

Koruna Česká bere na vědomí skutečnost, že prezident ČR nechal vyvěsit na hradě českých králů utrakvistický husitský prapor se symbolem kalicha až do 6. 7. 2015. Výzmanu tohoto počinu ale nerozumíme, a to z následujících důvodů:

1. Má-li být vyvěšení praporu připomínkou upálení reformátora Jana z Husi, který se pro pravdu (jak ji chápal) nechal upálit, proč k tomu pan prezident používá prapor a symbol, který Jan z Husi nikdy sám nepoužil, který používali ti, kdo naopak upalovali jiné?

2. Má-li být prapor výzvou ke vzpouře a revoluci proti státní moci (protože přesně to husité dělali) ve jménu jakési ideje, pak se připojit nemůžeme, jakkoliv s výkonem státní moci spokojeni nejsme. Navíc nevíme, ve jménu jaké ideje by se tak dělo.

3. Má-li být vyvěšení praporu výzvou k válce proti Římu a jím poštvaným světským ramenům (nebo proti konšelům kostnickým, kteří o upálení mistra rozhodli), pak musíme konstatovat, že se zřejmě nacházíme v jiném století a necítíme se být Vatikánem, městem Kostnice ani německými rytíři nikterak ohrožováni.

4. Má-li být vyvěšení praporu výzvou k nápravě církve, pak musíme konstatovat, že dnešní církev by dle našeho názoru Janovi z Husi nejspíš vyhovovala a  současný papež František je sám reformátorem dalece přesahujícím Husovy nejodvážnější sny.

5. Má-li být vyvěšení praporu tažením proti kupčení s odpustky, pak zcela souhlasíme, zejména pokud se bude jednat o odpustky v oblasti ekologického znečištění.

6 Naznačuje-li pan prezident, že se hodlá nechat pro pravdu upálit, pak nesouhlasíme, protože by to nebylo gestem křesťanské lásky k bližnímu. Stačilo by, kdyby se omluvil právoplatnému českému králi za uzurpaci jeho sídla a šel prezidentovat někam do podhradí.

7. Protože pan prezident již několikrát varoval před následky náboženského džihádu (na Středním východě), nepokládáme za možné, že by chtěl nyní vyzdvihovat průběh a důsledky českého náboženského džihádu z 15. století.

  Další alespoň nějak pochopitelné důvody k vyvěšení praporu husitských polních obcí nás nenapadají a pan prezident žádné důvody neposkytl. Proto hledíme na toto vyvěšení jako na poněkud nesmyslné a nepromyšlené gesto. Protože se ani ostatní politické strany v zemi nijak neznepokojují, máme za to, že by mohlo jít o projev jakéhosi tajuplného podivínství.

Sdílejte článek:

Facebook
LinkedIn
Twitter

Sdílejte článek: