Článek

Prohlášení Koruny České (monarchistické strany Čech, Moravy a Slezska) o zachování nástupnické kontinuity českého trůnu

V brzkých ranních hodinách v pondělí 1. července 2011 zemřel ve věku 98 let Dr. Otto von Habsburg-Lothringen, nejstarší syn posledního českého krále blahoslaveného Karla I., který by za jiných okolností převzal po svém otci mj. i český trůn.

Koruna Česká (monarchistická stárna Čech, Moravy a Slezska), jejímž hlavním cílem je obnova monarchie v Českých zemích, uznávala právo Dr. Otto Habsburského na český trůn na základě českého nástupnického práva. V Českých zemích platí již od dob Přemysla Otakara II. právo primogeniturní, kdy na trůn usedá nejbližší mužský příbuzný zesnulého krále. Dědictví po přeslici, tedy přes ženského potomka rodu, je uplatňováno v případech, kdy rod již mužskými potomky nedisponuje. Tímto způsobem zdědili dnešní příslušníci rodu Habsbursko-Lotrinského právo na český trůn a to díky rodové a nástupnické kontinuitě od Přemyslovců, Lucemburků i Jagellonců.

Posledním českým králem byl Karel I. (vládl v letech 1916-1918), který byl v roce 2004 papežem Janem Pavlem II. blahořečen. Jeho zákonným nástupcem ve všech státech bývalého Rakouska-Uherska se stal právě zesnulý princ Otto.

Vzhledem k tomu, že Otto von Habsburg po sobě zanechal 5 dcer a 2 syny, není pochyb o tom, že se následníkem nároku nejen na český trůn stává jeho nejstarší syn Jeho Císařská a Královská Výsost princ Karel von Habsburg-Lothringen, který letos oslavil 50. narozeniny. JCKV Karel Habsburský je profesně pilotem a žije trvale v Rakousku. Má dvě dcery a syna Ferdinanda Zvonimíra, který je v pořadí následnictví za svým otcem.

Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska) věrná tradicím své země prohlašuje, že Jeho Císařská a Královská Výsost princ Karel je legitimním následníkem českého trůnu a osobou, která by v případě obnovení monarchie na našem území mohla jako první uplatnit svůj nárok na český trůn podle nástupnického práva.

 

Předsednictvo KČ

Sdílejte článek:

Facebook
LinkedIn
Twitter

Sdílejte článek: