Článek

Presidentské volby 2013

Koruna Česká i nadále považuje volbu presidenta, jako volbu čistě a výhradně republikánské instituce, za nelegitimní a za zcela protikladnou k našemu hlavnímu cíli, jímž je obnova monarchie.

KČ doporučuje členům a příznivcům KČ i příznivcům monarchie, aby se na této volbě podíleli a vyjádřili své monarchistické přesvědčení tak, že vhodí do volební urny volební lístek obsahující text „Žádám návrat krále, požaduji ustavení legitimního krále Karla Habsbursko-Lotrinského“.

Další možností projevit své přesvědčení je upravit některý oficiální volební lístek o výše uvedený monarchistický text. Budou-li na volebním lístku čitelné všechny potřebné údaje, bude takový lístek platný. V takovém případě doporučujeme volit JJ Karla knížete ze Schwarzenberga.

Sdílejte článek:

Facebook
LinkedIn
Twitter

Sdílejte článek: