Článek

Odsouzení útoku na Koptský kostel


Koruna Česká, monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska odsuzuje útok na koptský kostel a křesťany v noci na 1. ledna 2011, který si vyžádal lidské oběti.

Znepokojuje nás zejména podivné stanovisko "velkého imáma sunnitské univerzity Al-Azhar Ahmeda al-Tayeba, který sice útok odsoudil a projevil soustrast koptské komunitě, ale ostře kritizoval slova Benedikta XVI. na obranu křesťanů. Jeden z nejvyšších představitelů sunnitského islámu označil slova papeže za "nepřípustné vměšování".

 Jeho slova mohou být vykládána v tom smyslu, že křesťanům do protikřesťanských akcí v muslimských zemí nic není. Mohou tedy místní autority vůči křesťanům postupovat libovolně?

 

Vyzýváme velkého imáma, aby přehodnotil své vyjádření ve smyslu katolicko-islámského dialogu na universitě Al-Azhar, zejména doporučeních z února roku 2010 a zasadil se o zachování, resp. prosazení výnosů chalífy – hlavy sunitského islámu z let 1939 a 1856 o rovnosti všech obyvatel, muslimů i nemusllimů, Tyto výnosy měly od roku 1856 souhlas islámského duchovenstva.

Domníváme se, že takováto zásadní nejvyšší ustanovení náboženské autority musí být trvale prosazována, bez ohledu na zánik chalífátu, pokud příslušné náboženské autority nemají ztratit věrohodnost. Jako politická strana vycházíme z křesťanských hodnot a potřeby uplatňování přirozeného práva, za kterého mají vycházet všechny státní zákony. V tomto smyslu chceme spolupracovat se všemi lidmi dobré vůle, kteří ctí přirozený mravní řád, tedy i s muslimy za předpokladu, že se nebudeme vzájemně urážet ani pronásledovat, ani vnucovat druhé straně svoji víru.

Sdílejte článek:

Facebook
LinkedIn
Twitter

Sdílejte článek: