Článek

V předvečer summitu EU navrhli monarchisté premiérovi společného kandidáta do Evropské komise za státy tzv. Visegradské skupiny

ing. Andrej Babiš

předseda vlády

Úřad vlády České republiky
nábřeží Edvarda Beneše 4
Praha 1 – Malá Strana

V Praze dne 29. června 2019

Věc:      Veřejné doporučení kandidáta do Evropské komise za státy tzv. Visegradské skupiny

Vážený pane předsedo vlády,

v návaznosti na vaše veřejné vyjádření po pátečním jednání předsedů vlád Česka, Slovenska, Polska a Maďarska v Praze, týkající se společného postupu ve věci nominace do čela Evropské komise, totiž, že: „Není to o tom, že bychom zásadně trvali na někom, kdo musí být ze střední nebo východní Evropy. Samozřejmě jsou tam takoví kandidáti, ale je to o tom, aby ten člověk rozuměl našemu regionu a neměl nějaké předsudky a historicky negativní názory … “ si Vám dovolujeme navrhnout pro předmětnou funkci vhodného kandidáta.

Vámi doporučená kritéria nepochybně splňuje Jeho Císařská a Královská výsost Karel Habsburský, coby vnuk posledního rakouského císaře a českého krále blahoslaveného Karla I.

Kromě toho, že má bohaté zkušenosti se soudobou politikou v Evropě, je i aktuální hlavou rodu, který region Střední a Východní Evropy spravoval po staletí, a to ku dlouhodobému všeobecnému prospěchu jeho obyvatel.

Je všeobecně známou skutečností, že dekonstrukce Podunajské monarchie v r. 1918 nepřinesla regionu Střední a Východní Evropy mír ani stabilitu, když žádný z nástupnických států někdejšího Rakousko-Uherska nebyl s to uchránit své obyvatele před nebezpečím nacismu a později komunismu.

S ohledem na shora uvedené Vám, pane premiére, doporučujeme zužitkovat popsané historické zkušenosti a s doporučeným kandidátem za účelem jeho nominace vejít do jednání.

S pozdravem

RNDr. Radim ŠPAČEK

předseda Koruny České (monarchistické strany Čech, Moravy a Slezska)

v.r.

Sdílejte článek:

Facebook
LinkedIn
Twitter

Sdílejte článek: