Článek

Vyšlo 2. rozšířené vydání publikace Mariánský sloup na Staroměstském náměstí v Praze

Publikace Mariánský sloup na Staroměstském náměstí v Praze – Památník vítězné bitvy, kterou vydal vlastním nákladem Josef Pejřimovský (donedávna člen předsednictva Koruny České), se dočkala druhého rozšířeného vydání. Můžete si ji zakoupit přímo od autora.

Autor: Mgr. Ing. Josef Pejřimovský Ph. D.
Počet stran: 36
Vazba: brožovaná
ISBN: 978-80-270-5191-5
Cena: 39,- Kč

Z obsahu:

  1. Poslední bitva 30. leté války – bitva o Prahu, postavení a zboření Mariánského sloupu
  2. Námitky proti obnově Mariánského sloupu:
    • Nevhodnost sousedství pomníku Mistra Jana Husa a Mariánského sloupu?
    • Mariánský sloup jako symbol rekatolizace a památník bitvy na Bílé Hoře?
    • Mariánský sloup byl potupou českého národa, jeho obnova by byla popřením vývoje českých dějin ?
  3. Proč obnovit Mariánský sloup na Staroměstském náměstí v Praze?

Anotace:

Mariánský sloup na Staroměstském náměstí v Praze byl památník za pomoc Panny Marie při obraně Prahy 26. července až 3. listopadu 1648. Pražané a studenti, bez děl a téměř i vojska bránili 101 dní Staré a Nové Město Pražské proti švédskému vojsku. Prosili Pannu Marii o pomoc a slíbili postavit ke cti Panny Marie sloup na Staroměstském rynku. Hradby byla švédskými děly rozbořeny, od 25. října 1648 se bojovalo ve městě, 30. října obléhatelé vyzvali Pražany ke kapitulaci, kapitulaci město odmítlo, 3. listopadu 1648 bylo obléhání ukončeno.

V roce 1650 byl slib splněn a na místě, kde se Pražané modlili k Panně Marii před obrazem Panny Marie Rynecké a kde bylo v roce 1631 na pranýři potupeno Staroboleslavské Palladium byl postaven Mariánský sloup. Socha Panny Marie Neposkvrněné (Immaculaty) byla doprovázena anděly. Andělé potírali démony války, moru (nemocí), bídy a hereze (lži, rozkolu).

Symboliku Mariánského sloupu lze chápat jako symboliku smíru mezi křesťanskými konfesemi v duchu mírového soužití a možné spolupráce na místě poslední bitvy 30. leté války. Ke spolupráci křesťanů došlo při osvobození Vídně v roce 1683 z tureckého obležení, kdy k jejímu osvobození přispělo nejen katolické Polsko, ale i protestantské státy.

V den 270 výročí ukončení poslední bitvy 30 leté války, 3. listopadu 1918 byl Mariánský sloup stržen. Byla zneuctěna nejen Panna Maria, ale i statečnost obránců města, kteří Prahu o 270 let
dříve ubránili. Snahy o obnovu Mariánského sloupu jsou stále aktuální stejně, jako vyvracení nepravdivých a ideově zneužívaných informací o jeho významu a symbolice. O to uvedená  ublikace usiluje.

Brožuru můžete objednat:

po internetu na adrese: josef.peregrin@seznam.cz
nebo poštou na adrese: Ing. Mgr. Josef Pejřimovský Ph. D., Junácká 1630/12, 16900 Praha 6

Při odběru 2. a více výtisků bez úhrady poštovného.
Při odběru 10 a více výtisků je možná sleva.
Předpokládaná doba vyskladnění 15 dnů.

Sdílejte článek:

Facebook
LinkedIn
Twitter

Sdílejte článek: