Článek

Publikace Mariánský sloup na Staroměstském náměstí v Praze, Památník vítězné bitvy

Josef Pejřimovský, člen předsednictva Koruny České, vydal vlastním nákladem malou publikaci o Mariánském sloupu na Staroměstském náměstí v Praze.

Název: MARIÁNSKÝ SLOUP NA STAROMĚSTSKÉM NÁMĚSTÍ V PRAZE, Památník vítězné bitvy

Autor: Mgr. Ing. Josef Pejřimovský Ph.D.

Počet stran: 32

ISBN: 978-80-270-4186-2

Cena: 50,- Kč + poštovné a balné, při odběru 5 až 9 výtisků 45,- Kč + poštovné a balné, při odběru 10 a více výtisků 40,- Kč + poštovné a balné

Mariánský sloup na Staroměstském náměstí v Praze byl památník za pomoc Panny Marie při obraně Prahy 26. července až 3. listopadu 1648. Pražané a studenti, bez děl a téměř i vojska bránili 101 dní Staré a Nové Město Pražské proti švédskému vojsku. Prosili Pannu Marii o pomoc a slíbili postavit ke cti Panny Marie sloup na Staroměstském rynku. Hradby byla švédskými děly rozbořeny, od 25. října 1648 se bojovalo ve městě, 30. října obléhatelé vyzvali Pražany ke kapitulaci, kapitulaci město odmítlo, 3. listopadu 1648 bylo obléhání ukončeno

V roce 1650 byl slib splněn a na místě, kde se Pražané modlili k Panně Marii před obrazem Panny Marie Rynecké a kde bylo v roce 1631 na pranýři potupeno Staroboleslavské Palladium byl postaven Mariánský sloup. Socha Panny Marie Neposkvrněné (Immaculaty) byla doprovázena anděly. Andělé potírali démony války, moru (nemocí), bídy a hereze (lži, rozkolu).

V den 270 výročí ukončení poslední bitvy 30 leté války, 3. listopadu 1918 byl Mariánský sloup stržen. Byla zneuctěna nejen Panna Maria, ale i statečnost obránců města, kteří Prahu o 270 let dříve ubránili.

Z obsahu:

  • Poslední bitva 30. leté války – bitva o Prahu, postavení a zboření Mariánského sloupu
  • Nánitky proti obnově mariánsklého sloupu:
  • Nevhodnost sousedství pomníka Mistra Jana Husa a Mariánskégho sloupu?
  • Mariánský sloup jako symbol rekatolizace a památník bitvy na Bílé Hoře?
  • Mariánský sloup byl potupou českého národa, jeho obnova by byla popřením vývoje českých dějin ?
  • Proč obnovit Mariánský sloup na Staroměstském náměstí v Praze?

Brožuru můžete objednat: po internetu na adrese: josef.peregrin@seznam.cz
nebo poštou na adrese: Ing. Mgr. Josef Pejřimovský, Junácká 1630/12, 16900 Praha 6

Předpokládaná doba vyskladnění: 15 dnů.

Sdílejte článek:

Facebook
LinkedIn
Twitter

Sdílejte článek: