Článek

Hoši jako květ

Plzeňský autor Jan Drnek uskutečnil svůj dávný záměr a za pomoci Václava Vondrovského, pracovníka Zpč. muzea, sepsal, sestavil a prostřednictvím obč. sdružení STREET vydal kompletní historii slavného plzeňského pluku – Pětatřicátníků.

Kniha Hoši jako květ je psána jako příběh pluku s využitím všech dostupných historických i současných zdrojů, v rozsahu 300 stran, včetně 160 obrazů, fotografií, tabulek a map.

Autor zaměřil pozornost na soužití pluku a města Plzně, na vývoj výzbroje i organizace a na aspekty vojenských reforem. Pohyb pluku po bojištích a jeho postavení v sestavách armád je na mapách výrazně vyznačeno a zasazeno do širokého rámce historických událostí. Kniha je doplněna o medailony významných Pětatřicátníků, o historii plukovní hudby a klubů vojenské historie.

Pětatřicátníci, neboli příslušníci 35. pěšího regimentu, tvoří nedílnou součást plzeňské kulturní a historické tradice. Pluk byl založen dekretem římského císaře a českého krále Leopolda I.(II.) ze dne 8. ledna 1683.

Prvním bojem, který nová jednotka podstoupila, byla obrana Vídně před tureckým obléháním v roce 1683. Pluk se účastnil všech válek monarchie od španělské, polské i bavorské dědictví, sedmileté války, napoleonsklých válek a dobývání Uher. Bojoval po celém území říše a Evropy: Na Balkánu, v Itálii, v Německu, Belgii a ve Francii, ve Španělsku a v Dánsku, v Haliči a na Ukrajině.

V sestavách armád se bil u Solferina roku 1859, u Mnichova Hradiště, Jičína i u Sadové v roce 1866, dobýval Budín i Bělehrad, bojoval u Neerwindenu a Donauwörthu, hájil Mohuč i Ulm, roku 1848 potlačoval revoluci v Praze, Vídni i v Uhrách, působil v Bosně a v 1. světové válce v Haliči, Srbsku i ve Slovinsku. Stál na rakouské straně fronty u Zborova v roce 1917, hájil Tolminské předmostí na Soči v roce 1915. Pomáhal stavět pevnosti Terezín a Josefov a sloužil v posádkách po celé monarchii. V rámci tereziánských reforem, v roce 1769 obdržel číslo 35. a pevnou posádku v královském městě Plzni.

Od roku 1920 přijal tradici legionářského střeleckého pluku č. 35, který nesl čestný název "Foligno". Po roce 1950 byl pluk několikrát přejmenován a přečíslován. V květnu roku 2001 byl čestný titul "Pětatřicátníci" přiřčen XXI. mechanizovanému praporu v Janovicích n. Úhlavou. Pod tímto názvem se prapor účastnil mírové mise SFOR v Bosně. I tento útvar byl však zrušen v rámci redukcí AČR v březnu 2004 a nyní jej získává 171. rota aktivních záloh spadající pod plzeňské posádkové velitelství. Tradice tedy pokračuje.

Na kontě jména Pětatřicátníků, za 320 let existence, leží 72 válečných tažení, 48 velkých bitev, 23 srážek a 88 malých bitek, 79 bojů o pevnosti, dohromady 252 válečných akcí, mezi které nepočítáme například I. světovou válku, která se jen stěží dá rozložit do jednotlivých tažení či bitev, ani další následné působení. Kompletní příběh jedné z nejstarších vojenských jednotek u nás takto vychází poprvé jako unikátní průvodce téměř všemi těmito taženími a bitvami, jako svědectví o soužití pluku a města, které se transformovalo v kulturní majetek všech Plzeňáků a Čechů vůbec.

 

Cena publikace je 350,-Kč.
Autorské stránky Jana Drnka: http://jandrnek.xbx.cz. Kniha není prodávána u běžných knihkupců. Zájemci si ji mohou objednat přímo u autora na e-mailové adrese CSAops@email.cz, nebo telefonicky na č. 731732608. Objednaná kniha bude zákazníkovi odeslána do dvou dnů.

Sdílejte článek:

Facebook
LinkedIn
Twitter

Sdílejte článek: