Článek

Karel Habsburský obhajuje používání přídomku „von“

Karel Habsburský se stal terčem žaloby, protože v názvu své internetové stránky používá jméno Karl von Habsburg, což prý odporuje rakouským zákonům namířeným proti šlechtě. V osobním kontaktu přitom následník trůnu běžně používá občanské jméno bez „von“ a rodových titulů.

Anonymní stěžovate zažaloval Karla Habsburského na začátku letošního roku; před pár dny dal soud stížnosti za pravdu, což podle rakouských zákonů znamená sankci 34 až 140 €. Karel Habsburský je ale rozhodnutý odvolat se k vyšší instanci a rád by dosáhl toho, aby byl tento zákon zrušen.

Nesmyslné protišlechtické zákony byly zavedeny v Rakousku i v Československu po nastolení republiky v roce 1918. Stejně jako v Rakousku, i u nás sto let starý zákon, který „zrušuje šlechtictví a řády, jakož i veškerá z nich plynoucí práva“, dodnes platí a zakazuje mimo jiné užívání titulů, včetně přídomku „von“, tedy česky „z“. Přitom se nejedná o žádnou nutnost pro republikánské zřízení; v mnoha jiných republikách neznamaná používání šlechtických titulů a přídomků žádný problém, například právě „von“ je zcela běžné v Německu a Švýcarsku. To způsobuje zejména v dnešní době volného pohybu osob v rámci EU značné problémy při stěhování nebo uzavírání mezinárodních manželství, kdy určité jméno platné v jedné zemi je podle zákonů sousední země protizákonné.

Více na webu info.cz: Následník císařského trůnu Karl Habsburg bojuje o přídomek „von“. Použít ho nesmí ani na internetu

Oficiální internetová stránka následníka trůnu: Karl von Habsburg

Sdílejte článek:

Facebook
LinkedIn
Twitter

Sdílejte článek: