Článek

Zemřel spisovatel Luděk Frýbort

heldenberg 1

Náš dlouholetý podporovatel, glosátor dění na Neviditelném psu i v časopisech našich exulantů, člen exilového PEN klubu, vyznavač cesty k monarchii jako cesty k nápravě věcí pozemských nejen v Čechách, dobrý kamarád a přítel, podlehl ve středu 20. listopadu v poledne dlouhé nemoci a opustil nás ve věku 86 let navždy.

Od sedmdesátých let minulého století žil s rodinou v německém Hannoveru, kde vykonával svoji původní profesi geologa. Posledních dvacet let, po odchodu do důchodu, se naplno věnoval literární práci. Byl milovníkem krásné klasické češtiny, jíž psal své texty. Vedle sbírek svých esejů, vydaných ve třech knihách pod tituly Češi očima exulanta, Vlast naše západNa západ je cesta dlouhá napsal tři románové díla, jakési ideální rekonstrukce příběhu svatého Vojtěcha, a doby, kdy se na území českého státu střídali Keltové s Germány a Slovany. Třetí román o nebezpečí Islámu  pro naši křesťanskou civilisaci  – Ve stínu půlměsíce – se dočkal dvou vydání. 

Luděk Frýbort se narodil v Praze těsně před světovou válkou, vystudoval gymnázium, další studium mu bylo odepřeno pro špatný třídní původ – jeho otec byl důstojníkem prvorepublikové vojenské rozvědky. Po návratu z vojenské základní služby v roce 1955 absolvoval střední odborné studium geologie, odbornou práci ale opět nesměl vykonávat. Pracoval jako horník a později jako dělník v geologickém průzkumu u vrtné soupravy. Měl v krvi touho po osobním poznávání cizích zemí, vášnivě chtěl cestovat. Což samozřejmě nemohl; při první příležitosti proto spolu se svojí druhou ženou a malým synem odešli do exilu a zakotvili v tehdejším Západním Německu.

Luděk zůstal vždy zemským vlastencem, prost všeho nacionalismu pracoval svými texty na destrukci bolševismu v Česku, seznámil se záhy s myšlenkami českých monarchistů a řadou textů pak v průběhu let podporoval obnovu moderní monarchie v českých zemích. Vzpomínám na společnou cestu do Heldenbergu, na setkání rytířů sv. Jiří, kam doprovodil naši malou delegaci a srdečně tam pak rozprávěl s následníkem trůnu.

Nenáležel žádné církvi, ale byl poctivým křesťanem. Vzpomeňme na něj ve svých modlitbách.

R.I.P.

Jan E. Bárta

heldenberg 1 heldenberg 2 heldenberg 3

 

Sdílejte článek:

Facebook
LinkedIn
Twitter

Sdílejte článek: