Článek

Zápis z mimořádného slezského zemského sněmu

Datum: 29.10.2011

Mimořádný slezský zemský sněm byl svolán na podporu stanoviska moravského zemského sněmu ze dne 22.10.2011.

 1. Po zahájení jednání vzal sněm na vědomí založení nové místní společnosti Hlučín. Jejími členy jsou: Jakub Moravčík, Jaromír Fojtík, Petr Juřena, Antonín Fornadel. Předsedou místní společnosti byl zvolen Jakub Moravčík. Zakládací listina bude dodána (pravděpodobně v elektronické podobě).
 1. Mimořádný slezský zemský sněm po diskuzi nad závěry jednání Moravského zemského sněmu ve Valticích dne 22. 10. 2011 vyjadřuje hlubokou nespokojenost s činností strany a z toho důvodu vyslovuje nedůvěru předsedovi Koruny České Václavu Srbovi.

 

Slezský zemský sněm vyjadřuje nespokojenost především s těmito skutečnostmi:

 1. Naprostá politická pasivita strany navenek, tedy směrem k veřejnosti.
 2. Velmi nízká podpora rozvoje místních společností a mizivá práce s členskou základnou.
 3. Netransparentnost vnitrostranických procesů.
 4. Nulová komunikace s ostatními politickými subjekty a udržování strany v izolaci.
 5. Téměř žádná známá komunikace se zástupci šlechtických rodů jak v zemích koruny české, tak v zahraničí.
 6. Nulová informovanost o stycích s panovnickým domem.

 

V důsledku toho:

 1. Požadujeme, aby letošní generální sněm byl oproštěn od jakýchkoliv slavnostních ceremonií a zaměřil se výhradně na řešení vleklé vnitrostranické krize.
 2. Připojujeme se k požadavku moravského zemského sněmu, aby se zástupci všech místních společností KČ vyjádřili k současnému stavu ve straně v za sebou jdoucích pětiminutových vstupech.
 3. Vyzýváme předsedu strany Václava Srba, aby odstoupil ze všech svých funkcí v KČ.
 4. Požadujeme, aby předchozí body byly projednány v dopolední části sněmu, nejpozději do 14 hodin.
 5. Podporujeme požadavek moravského zemského sněmu o konání příštího generálního sněmu na Moravě a zároveň navrhujeme rotaci konání generálních sněmů v jednotlivých zemích koruny české.

Vzhledem k tomu, že dosud nebyl v předepsané lhůtě předložen program sněmu, navrhujeme jeho následující průběh:

8:30           zahájení prezence

9:00           zahájení sněmu – schválení programu

9:05           volba příslušných komisí (mandátové atd.)

9:15           zpráva předsedy strany

9:35           zpráva předsedy dohlédací komise

9:45           příspěvky hejtmanů

10:15         přestávka

10:25         zpráva o audienci ve Vaduzu

10:35        zhodnocení práce strany z pohledu místních společností. Každá MS bude mít vstup o délce max. 5 minut

12:10         diskuze a závěry

14:00         oběd

15:00         pokračování diskuze

17:00         závěr

 

Zápis projednán a schválen všemi účastníky sněmu na místě.

Sdílejte článek:

Facebook
LinkedIn
Twitter

Sdílejte článek: