Článek

Žádost o proplacení volebních nákladů – ústavní stížnost

Druhou a zatím poslední kauzou je pokus Koruny České o prolomení současné praxe, kdy se volební náklady proplácejí jen těm politickým uskupením, které při volbách do poslanecké sněmovny získaly alespoň 1,5% platných hlasů. Někdo si možná vzpomene, že tato klauzule byla již jednou snížena z původních 3% a není tedy ve skutečnosti důvod předpokládat, že existuje nějaká zásadní bariéra, která by bránila jejímu úplnému zrušení. Podle představitelů Koruny České je existence této klauzule navíc v rozporu s Ústavním zákonem České republiky.

Koruna Česká se v této věci obrátila na Ministerstvo financí ČR a následně také na Ústavní soud ČR. V usnesení Ústavního soudu, kterým byla stížnost a návrh na změnu zákona odmítnuta, se mimo jiné praví, že se nejedná o podstatný přesah vlastního zájmu Koruny České. Když to zjednodušíme, jde o to, že Ústavní soud má za to, že není pravděpodobné, že by došlo k více podobným žádostem nebo stížnostem ze strany jiných politických stran a uskupení.

Při posledních volbách do poslanecké sněmovny se pod zákonnou klauzuli 1,5% dostalo celkem 17 politických uskupení. Je tedy naděje, že kdyby tyto ostatní subjekty podaly taktéž žádost o proplacení volebních nákladů stejně oddůvodněnou, byla by naplněna podmínka podstatného přesahu? Bylo by užitečné postupovat společně alespoň s těmi politickými stranami a uskupeními, se kterými se Koruna Česká v názorech a postojích nerozchází natolik, aby to vylučovalo jakoukoli spolupráci? Jak by zareagoval ústavní soud nevíme, osobně si však myslíme, že by to stálo za pokus.

Přílohy: 2010-06-14zadost-o-proplaceni-volebnich-nakladu.jpg, 2010-08-06odpoved-mfcr.pdf, 2010-08-12vyjadreni-k-ministerske-odpovedi.jpg, 2010-11-12ustavni-stiznost.pdf2010-11-25usneseni-ustavniho-soudu.pdf

Sdílejte článek:

Facebook
LinkedIn
Twitter

Sdílejte článek: