Článek

Jiří Louda – Velká ztráta pro českou heraldiku a genealogii

Dne 1. září 2015 odešel na věčnost pan Jiří Louda, Dr.h.c. – válečný veterán, významný český heraldik a především upřímný a poctivý člověk. Pan Louda se narodil 3. října 1920 v Kutné Hoře, od roku 1952 však žil trvale v Olomouci, kde mu byl také v roce 2004 udělen čestný doktorát.

Široké veřejnosti je pan Jiří Louda znám především jako autor současného státního znaku, jehož původní podobu navrhl již v roce 1968 a to zcela v souladu s historickým kontextem – proto je také současný státní znak věrným odrazem všech třech korunních zemí, které tvoří hranice naší současné vlasti (byť Slezsko pouze částečně).

Do obecného povědomí vstoupil také jako autor znaku olomouckého kraje a mnoha znaků obecních. Jeho nejvýznamnější tištěnou prací se stala celosvětově proslulá publikace „Lines of Susccession“, kterou napsal spolu s profesorem Michaelem Maclaganem v anglické a francouzské mutaci. Jedná se o základní dílo v oblasti genealogie evropských panovnických rodů, které je dodnes považováno za podrobný, přehledný a velmi cenný zdroj informací ve svém oboru.

Milí pane doktore, děkuji Vám srdečně nejen za Vaše fenomenální dílo, které zásadním způsobem zasáhlo problematiku pomocných věd historických, ale také za mnohá osobní setkání, díky kterým se i pro mne stala heraldika a genealogie celoživotní láskou. Byl jste nejen milým a laskavým učitelem, ale také přísným a důsledným zastáncem práva, když se erbů, titulů a jiných poct neoprávněně domáhali falešní šlechtici a jimi vedené spolky.

Když proto budou o Vás nyní různí autoři psát, jistě nezapomenou citovat Vaše dílo, kéž by však o to důsledněji zachytili pro všechny ostatní čtenáře, jakým jste byl člověkem. Vaše upřímnost, pohostinnost a vstřícnost se totiž Vašemu úctyhodnému dílu bezezbytku vyrovná.

V úctě

Petr Nohel
předseda KČ

 

 

Sdílejte článek:

Facebook
LinkedIn
Twitter

Sdílejte článek: