Článek

Úmrtí Theobalda Czernina

Koruna Česká se s projevy soustrasti připojuje k rodině pana hraběte Theobalda Czernina z Chudenic, který zesnul v neděli ráno 12. července 2015. Pan hrabě se narodil 7. července 1936 v Praze a celý svůj život prožil v naší vlasti. V roce 1961 se ve Vejprnicích oženil s princeznou Polyxenou z Lobkowicz, se kterou se jim v průběhu let 1962-1975 narodilo celkem pět dětí.

Od roku 1984, kdy zemřel jeho otec Rudolf Czernin (jeden ze signatářů prohlášení věrnosti české šlechty českému státu), byl pan hrabě Theobald hlavou rodu Czerninů. Přestože si za svůj život užil nemálo ústrků stran vládnoucí moci, podařilo se mu po roce 1989 úspěšně restituovat Dymokurský zámek a úspěšně obnovit velkou část panství.

Díky vzájemným rodovým vazbám svých předků byl pan hrabě také potokem českých králů. Způsobů, jak jeho původ doložit, je více, my zde přikládáme variantu, která ukazuje pana hraběte jako potomka knížete Bořivoje a sv. Ludmily ve 33. generaci a to 7x po přeslici skrze rody Přemyslovců, Lucemburků, Habsburků, Jagellonců, Montfortů, z Hradce a Slavatů.

Koruna Česká přeje panu Tomáši hraběti Czerninovi hodně sil k rozhodování v rodinných záležitostech a široké rodině zesnulého sílu k překonání současného smutku.

Petr Nohel – předseda

Sdílejte článek:

Facebook
LinkedIn
Twitter

Sdílejte článek: