Článek

Třináct procent pro monarchii

Exkluzivní výzkum společnosti SC&C pro český rozhlas ke stému výročí nastolení republiky ukázal, že 13% Čechů preferuje monarchii před republikou a celých 60 % soudí, že bychom se měli lépe nebo stějně, kdyby se Rakousko-Uhersko nebylo rozpadlo.

Rozpad Rakouska-Uherska byl nevyhnutelný. Pokud by ale monarchie nezanikla, měli bychom se možná stejně, anebo ještě lépe. To si myslí většina Čechů, kteří odpovídali v exkluzivním výzkumu společnosti SC&C pro Radiožurnál. Sté výročí založení Československa lidé považují za velmi významné.

Na otázku, jak bychom se měli, kdyby České země zůstaly součástí Rakouska-Uherska, odpovědělo celkem 41 % „Lépe“ a daších 19 % „Stejně“ – to znamená, že podle celých šedesáti procent lidí jsme si rozbitím Rakouska-Uherska a vytvořením Československa moc nepomohli. Pouhých 15 % lidí se domnívá, že bychom se v Rakousku-Uhersku měli hůře. Podle ředitelky SC&C Jany Hamanové může jít o reminiscenci historie, ale také o zhodnocení současné situace a docenění užší spolupráce středoevropských národů. Že nejde jen o öbecnou nostalgii a pocit, že dříve bylo všechno lepší, ukazují výsledky stejně formulovaného dotazu, jak bychom se měli, kdyby se nerozpadlo Československo; na tento dotaz pouze 33 % respondentů odpovědělo „Lépe“.

Je pozoruhodné, že právě v letošním roce, kdy se na nás ze všech stran valí akce na oslavu stého výročí rozbití Rakouska-Uherska a vytvoření Československa, evidentně významný počet lidí starou monarchii oceňuje a jejího rozpadu lituje (a to znatelně více než samotné Československo).

Za zmínku stojí také odpovědi na další otázky týkající se současnosti: Pro 18 % lidí by bylo přijatelnější být součástí Rakouska-Uherska než Československa nebo samostatného Česka. A pro 16 % respondentů jsou Rakušané Čechům ze všech sousedních národů nejpodobnější (druhé nejvyšší číslo po Slovácích; výrazně více než Poláci a Němci).

Nejzajímavější z hlediska Koruny České je ovšem poslední otázka týkající se státního zřízení. Odpovědi ukazují, že celkem 13 % respondentů považuje monachii za nejlepší státní zřízení (z toho 10 % preferuje konstituční monarchii a 3 % absolutní monarchii – nabízené odpovědi bohužel nebraly v úvahu rozlišení konstituční a parlamentní monarchie). Jedná se pokud víme o první seriozní průzkum veřejného mínění, který přímo zjišťoval postoj Čechů k monarchii a výsledek nepochybně stojí za pozornost.

Na jednu stranu se to může zdát jako malé množství a samozřejmě to je výrazná menšina, takže kdyby se dnes konalo referendum o státním zřízení, nemohli bychom doufat v příznivý výsledek.

Na druhou stranu máme poprvé k dispozici číslo, jasně ukazující, že navzdory nezájmu médií (či momentální glorifikaci republiky) má myšlenka monarchie ve společnosti podporu, která není zanedbatelná. 13 % znamená, že jde o platné politické téma, a také to je jasný argument proti některým republikánům, kteří chtějí myšlenku monarchie zesměšnit tvrzením, že ji podporuje méně než jedno procento lidí. Průzkum ukázal, že příznivců monarchie je řádově více než našich dosavadních voličů – už dnes každý osmý Čech preferuje monarchii před republikou, což je nepochybně povzbudivá zpráva pro další úsilí o šíření myšlenky monarchie.

Kompletní výsledky průzkumu si můžete prohlédnout na webu iROZHLAS

Sdílejte článek:

Facebook
LinkedIn
Twitter

Sdílejte článek: