Článek

Působení polských monarchistů v roce 2018

Shrnutí příspěvku, který přednesl na generálním sněmu Jan Lech Skowera, předseda polských monarchistů, který byl jedním z našich zahraničních hostů.

Rok 1918 představoval nejen ukončení první světové války, ale byl to také, rok Polsko znovu získalo svoji samostatnost. Bylo však obnoveno jako monarchie. Již v roce 1917 byla ustanovena Rada Regencyjna, kterou při absenci krále vedl kníže Lubomirski. Rada byla respektována celou polskou společností, byť historie pak šla nakonec jiným směrem a Polsko bylo brzy prohlášeno republikou. I proto se neustále snažíme připomínat, že Polsko vzniklo a bylo obnoveno jako monarchie, ne jako republika. Ani v Polsku nikdy se nikdy neuskutečnilo žádné referendum o státním zřízení.

Když byla letos prezidentem otevřena diskuse o možných změnách ústavy, také jsme se do této diskuse zapojily a představily jsme vlastní projekt monarchistické ústavy. Diskusi sice nakonec přehlušila ostřejší politická témata, která jsou dnes v Polsku aktuální, přesto budeme dále usilovat o vypsání referenda, kterým by se Polsko k monarchii vrátilo.

Připomínáme si ovšem také 1 000 let od vzniku polského království. Boleslav Chrabrý byl králem korunovaným, kterýmžto aktem považujeme proces vzniku Polska za formálně zakončený. Souhlasíme samozřejmě s tím, že oficiální událostí jeho vzniku je tzv. křest Polska, tedy celospolečenské přijetí křesťanské víry, přesto nemůžeme opominout, že korunovace je aktem čitelným i na mezinárodním poli, a událostí, od níž odvíjíme i přijetí naší země ze strany ostatních národů.

Proto jsme také v katedrále ve Vratislavi nechali sloužit inaugurační Mši svatou celebrovanou arcibiskupem na závěr oktávu připomínky této korunovace. Bohoslužby na připomenutí tohoto tisíciletého výročí organizujeme ale i v dalších diecézích a jejich v katedrálách. Příští bude na připomínku 450 let polsko-litevské unie sloužen podobná Mše v katedrále v Lublinu a to 8. června 2019. Rádi bychom podobnou Mši zorganizovali s Vaší pomocí i zde v Praze.

K miléniu polského království jsme dále vydali noviny „Korona Polska“, které slouží k propagaci polského monarchismu. Rádi bychom do budoucna vydávali oboustranné číslo, kde by byl prostor pro české monarchisty a pro články v češtině, abychom se o svých aktivitách mohli vzájemně informovat.

Sdílejte článek:

Facebook
LinkedIn
Twitter

Sdílejte článek: