Článek

Přání všeho možného k výročí vyhnání krále a vzniku republiky, také trochu vzpomínat a myslet.

Bůh pomazává panovníka na hlavu království, kdežto prezident je volen pýchou lidu. Král zůstává u moci uplatňováním Božích přikázání, prezident totéž dělá uspokojováním těch, kdo mají vliv. Král přivádí své věrné poddané k Bohu, zatímco prezident je od Boha odvádí.

Vladimír, metropolita Kyjevský -Metropolita Vladimír (byl mučen a zavražděn bolševiky 7. února 1918.)

 

Není jediného národa ani území patřícího před tím habsburské monarchii, jemuž by získání nezávislosti nepřineslo utrpení, jaké staří básníci a teologové připisovali výhradně zatraceným a prokletým.

Winston Churchill (The Memories)

 

Pravý Boží řád je poznání, že všechna moc pochází shůry, tedy nemůže být neomezená, nýbrž vžy podřízená nejvyšším mravním zákonům, Božímu přirozenému zákonu. Boží řád je nejen základem legitimní moci, on je jistou ochranou těch, kteří jsou moci podrobeni. Správně chápaný Boží řád je nejpevnější zárukou, jekou občan může mít.

Otto von Habsburg, Mit Gott fürdie Geschichte, Heiligenkreuz 2009, s. 64

 

zasílá Josef Pejřimovský, člen předsednictva KČ

 

Sdílejte článek:

Facebook
LinkedIn
Twitter

Sdílejte článek: