Článek

POZVÁNKA NA JUBILEJNÍ XX. GENERÁLNÍ SNĚM KORUNY ČESKÉ A NA SOUVISEJÍCÍ AKCE

 

sobota 26. listopadu 2011 od 10:20 hod.

budova

Klubu Lávka

Novotného lávka 1, Praha 1, hlavní sál

 

 

09:00 – 09:30 Registrace, placení příspěvků, předávání členských legitimací, odznaků, apod.

od 09:30 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ (Zachovej nám, Hospodine/ Svatováclavský chorál)

Projevy hostů. Hlasování o návrhu programu XX. sněmu KČ. Volba komisí, skrutátoři, atd.

cca 11:00 SLAVNOSTNÍ ZAKONČENÍ DOPOLEDNÍ ČÁSTI (Zachovej nám, Hospodine/ Svatováclavský chorál)

Položení kytic u pomníku císaře a krále Karla IV. na Křížovnickém náměstí a Františka I. (II.)

na Smetanově nábřeží

cca 11:20 I.Pauza

Krátká pauza určená k rychlému občerstvení a nápojům. Vše formou vlastních zásob či přítomného občerstvení (pokud bude).

max.  v 11:45 konec pauzy

11:45 ZAHÁJENÍ PRACOVNÍ A DISKUSNÍ ČÁSTI

(hosté se mohou zúčastnit, ale nemohou hlasovat)

Zpráva o činnosti Předsednictva a Strany. Zpráva Dohlédací komise.

Příspěvky zemských hejtmanů. Zprávy Místních Společností (max.  min.).

cca 13:20 II.Pauza

Krátká pauza určená k rychlému občerstvení a nápojům. Vše formou vlastních zásob či přítomného občerstvení (pokud bude).

max.  v 13:45 konec pauzy

13:45 Diskuse (přednost mají písemné a předem nahlášené příspěvky v dopolední části panu Gen. sek.)

cca 16:00-16.30 PŘIJETÍ USNESENÍ A SLAVNOSTNÍ ZAKONČENÍ SNĚMU (Zachovej nám, Hospodine)

od 17:20 NEFORMÁLNÍ A PŘÁTELSKÉ POSEZENÍ – Restaurace Pražský most – U Valšů, Karoliny Světlé 5.


Sobotní mše sv. před sněmem

Sněmu bude v den jeho konání 26. listopadu předcházet Mše sv. ku cti našich panovníků Karla IV. a Marie Terezie a na přímluvy blahoslaveného císaře a krále Karla I. v kostele svatého Františka Serafínského (z Assisi) na Křížovnickém náměstí od 8:30 hod.

 

Doprovodný program bude podléhat změnám dle aktuální situace !!
 

Sněmu předchází již v pátek 25. listopadu 2011

16:00 Uctění památky našich panovníků v kostele sv. Jiří (sv. Ludmila) a v katedrále sv. Víta (hrobka),

jednáme také o možnosti bohoslužby v kapli sv. Václava

(sraz přihlášených účastníku v 15:55 basilikou sv. Jiří)

17:00 – 18:30 Lesk a sláva Prahy knížecí, královské a císařské, bída Prahy republikánské

(procházka Prahou s výkladem předsedy KČ Václava Srba, účast volná, sraz před 1. bránou Pražského

hradu na Hradčanském náměstí)

19:00 Společné posezení, neformální diskuse ve vinárně U Posledního soudu

(Jagellonská 8, 130 00 Praha 3 – Královské Vinohrady)
 

Po Sněmu následuje v neděli 27. listopadu 2011:

Společný výlet – bude podléhat aktuální situaci

Sdílejte článek:

Facebook
LinkedIn
Twitter

Sdílejte článek: