Článek

Pohřeb JCKV Otty von Habsburka – Společný autobus do Vídně

Vážené dámy, vážení pánové,

dovolujeme si nabídnouti Vám volná místa v autobuse, který pořádá Koruna Česká ( monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska ) na pohřeb našeho císaře a krále, jednoho z největších Evropanů 20.století, dr. Otty Habsbursko-Lotrinského, jenž odešel k Pánu dne 4.7.2011.

PRO JISTOTU ZDŮRAZŇUJEME, ŽE SE NEJEDNÁ O ŽÁDNOU NÁBOROVOU ČI PROPAGAČNÍ AKCI KORUNY ČESKÉ, BĚHEM CESTY TAM ANI ZPĚT NIKDO NEHODLÁ NIKOHO AGITOVAT, ANI PŘESVĚDČOVAT, PROMÍTANÁ DVD, PŘÍPADNĚ PŘEHRÁVANÁ HUDBA ČI VÝKLAD, SE BUDOU TÝKAT VÝLUČNĚ OSOBNOSTI JEHO CÍSAŘSKÉ A KRÁLOVSKÉ VÝSOSTI, JEHO VZNEŠENÉ MATKY, NAŠÍ POSLEDNÍ VLÁDNOUCÍ CÍSAŘOVNY A KRÁLOVNY ZITY, JEŽ SKONALA NA JAŘE ROKU 1989 ( A NA JEJÍŽ POHŘEB TUDÍŽ VĚTŠINA Z NÁS JET NEMOHLA, NEBOŤ TO BYLO PŘED PÁDEM KOMUNISMU ), ARCIDOMU HABSBURSKO-LOTRINSKÉHO, VÍDNĚ ATD.

Rezervovali jsme u renomované dopravní firmy 50ti místný autobus, splňující všechny bezpečnostní normy, samozřejmě klimatizovaný, se 2 řidiči (což je rovněž dle rakouských a dnes už i našich norem, byť někteří dopravci je nadále a na vlastní riziko – a samozřejmě i riziko cestujících – porušují). Smyslem tohoto autobusu je především dopravit do Vídně pohodlně a bezpečně co největší počet monarchistů, příznivců vznešené myšlenky návratu panovníka na trůn jeho předků, ale i všech kdo prostě uznávají velikost osobnosti zvěčnělého, nepodléhají mýtům  o vlastní historii a jsou si vědomi svých kořenů, z Prahy a její, řekněme, spádové oblasti. Bude-li dostatečný zájem, může se učinit  zastávka v Jihlavě a ve Znojmě. Zajisté by nebylo vhodné spojovat účast na pohřbu s jakýmkoliv klasickým „turistickým“ programem, ale domníváme se, že by ti, kteří tam dosud nebyli, mohli navštívit císařské a královské rezidence – Schönbrunn a Hofburg.

 

Program:

Vídeň, pohřeb JCKV Otty Habsbursko-Lotrinského – 16.7.2011:

7.15 – prezentace účastníků na stanovišti busů v ul. Na Florenci – vedle Masarykova nádraží

7.30 – odjezd do Vídně

cca 11.30 – příjezd k Schonbrunnu, prohlídka

cca 13.00 – přejezd na stanoviště busů na náměstí Marie Terezie a prohlídka Hofburgu

cca 14.15-14.45 – příchod k Dómu sv. Štěpána.

cca 19.30 -20.00 odjezd do Prahy

 Po cestě do a z Vídně promítání DVD o JCKV Ottovi a Arcidomu, případně základní výklad o Vídni.

Kdo se nechce zúčastnit prohlídek rezidencí, může samozřejmě vystoupit a oddělit se od ostatních dříve.

 cena: 560 – 950,- Kč

Cenu lze  upřesnit až po zjištění definitivního počtu účastníků. Takto je kalkulována na průměrnou obsazenost autobusu. To tedy znamená, že v případě plné obsazenosti by cena vycházela na 560,- Kč. Kdo by přistupoval v Jihlavě, platil by méně, kdo ve Znojmě, samozřejmě ještě méně. Částku pro tyto případy bychom včas upřesnili.  Akce se bude realizovat v případě, že se na účtu Koruny České  ( 1928428359/0800 – Česká spořitelna; variabilní symbol: 1912. Pokud možno,prosíme o uvedení Vašeho jména a příjmení do Zprávy pro příjemce )  do úterý 12.7. do 24.00 sejde platba alespoň od 29 účastníků. Prosím všechny zájemce a zájemkyně, aby laskavě poukázali,pokud možno internetovým bankovnictvím či přímo vkladem vhotovosti na náš účet ( tento způsob je vhodný obzvláště v případě, budete-li platbu realizovat „na poslední chvíli“ ) v kterékoliv pobočce České spořitelny částku 950,- Kč s variabilním symbolem 1912 a pokud možno do Zprávy pro příjemce uvedli své jméno a příjmení . Prosím o paralelní potvrzení účastí e-mailem, včetně uvedení celého jména, příjmení, telefonu, e-mailu, adresy.  Pokud se akce nepojede, bude celá částka vrácena všem do týdne. Konečná cena je  tedy  950,- Kč, přeplatek  v případě účasti více než 29 lidí pak bude vrácen všem po nástupu do autobusu v hotovosti. 

Veškeré dotazy a přihlášení směřujte na email: info@pragamagica.cz

 

Průběh pohřbu:

 

  1. Requiem ve sv. Štěpánu začíná v 15.00. Do katedrály se nikdo z nás nedostane, nedostanou se tam např. ani mnozí příslušníci legitimních rytířských řádů, neboť mají například 4 vstupenky pro celé velkopřevorství. Před chrámem bude velkoplošná obrazovka. Členové a příznivci Koruny České mají sraz uprostřed Grabenstrasse u Morového sloupu mezi 14.15 a 14.30 a to za účelem toho, abychom se společně přesunuli před chrám a zaujali co nejvhodnější místo společně.Koruna Česká nechala zhotovit krásný věnec se stuhami – českou trikolorou( červenobílá stuha bohužel nebyla „na skladě“ a černou se zlatými nápisy v češtině a němčině )  a pokusíme se, aby se alespoň tento věnec do katedrály dostal. U sloupu se případně krátce setkám s novináři.
  2. Requiem trvá obvykle 50 minut( jakožto skladba), s obřadem odhaduji na hodinu až hodinu a půl
  3. Průvod bude, dle historickýc zkušeností ( nikdo nepotvrdil)nejkratší cestou do Kapucínské krypty. Myslím, že nebude, včetně ceremoniálního otevírání dveří Krypty, trvat déle než hodinu
  4. Někteří členové a příznivci se přesunou ihned po skončení Requiem před Kapucínksou kryptu, jiní budou přihlížet konduktu z chodníku, případně se snažit posunovat se paralelně s konduktem, jiní se pokusí kráčet v závěru konduktu- ponechávám na individuálním rozhodnutín každého, kdo má korouhev, měl by dle mého názoru buď čekat po skončení Requiem před Kryptou nebo jít v závěru konduktu.
  5. Předsednictvo doporučuje, aby si účastníci ve Vídni zakoupili po jedné květině a tu pak položili na chodník před Kryptou či případně- budou-li tak činit ostatní – vhodili směrem k rakvím ( budou 2 – JCKV Otty a JCKV Reginy )během konduktu

Sdílejte článek:

Facebook
LinkedIn
Twitter

Sdílejte článek: