Článek

Otázky na místopředsedu KČ p. Nohela v souvislosti s žádostí o proplacení volebních nákladů

1) Pane místopředsedo, v roce 2010 žádala Koruna Česká o proplacení volebních nákladů vzniklých při přípravě volební kampaně k volbám do Poslanecké sněmovny PČR. Tato žádost byla zamítnuta a Koruna Česká neuspěla ani u Ústavního soudu. Kdyby se tato situace měla opakovat, zvolila by Koruna Česká jiný postup, např. využití všech opravných prostředků?

Koruna Česká považuje i nadále stávající právní úpravu vyplácení příspěvku na úhradu volebních nákladů, (tj. § 85 zákona č. 247/1995 Sb. o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů) za protiústavní. V naší stížnosti k Ústavní soudu jsme navrhli využít ustanovení, které Ústavnímu soudu umožňuje zabývat i takovou stížností, u níž nebyly vyčerpány všechny předchozí možnosti, pokud jde o věc širšího zájmu než jenom zájmu stěžovatele. Protože Ústavní soud naši argumentaci neuznal, nebyla tato stížnost zamítnuta z meritorních důvodů, ale pro nedostatečné využití všech dostupných opravných prostředků, které jí měly předcházet. V této souvislosti proto KČ chystá další právní kroky, o nichž bude členy, veřejnost i případné politické partnery včas informovat.

2) Považuje vedení Koruny České tuto kauzu momentálně za uzavřenou, nebo se uvažuje o dalším postupu, například o podání nového návrhu na zrušení §85 zákona č. 247/1995 Sb. v součinnosti s jinými politickými uskupeními, které byly zněním tohoto paragrafu taktéž znevýhodněny?

V současnosti se snažíme dobrat spravedlnosti u stálého příspěvku na činnost politické strany, který je také podmíněn ziskem 3 % hlasů ve volbách do PSP. Naše žádost na MF o vyplacení tohoto příspěvku byla zamítnuta, proti tomuto rozhodnutí jsme podali ministru financí rozklad, který zatím nebyl vyřízen. Předpokládáme, že ministr potvrdí původní zamítavé rozhodnutí. Pak se budeme muset obrátit na obecný soud, který ale chceme rovnou požádat, aby věc předložil k rozhodnutí Ústavnímu soudu. Přestože byly tímto postupem dotečeny i další subjekty, v tuto chvíli o společném postupu s jiným subjektem neuvažujeme.

3) Pokud se nic zvláštního nestane, měly by být nejbližší volby do Parlamentu ČR senátní doplňovací volby v roce 2013 a poté volby do Poslanecké sněmovny v roce 2014. Probíhají již nějaké přípravy na tyto budoucí volby, nebo je to zatím předčasné?

Příslušná komise KČ průběžně zajišťuje standardní volební servis pro kandidáty stany a počítá s jeho fungováním pro všechny volby, jichž se KČ bude z rozhodnutí generálního sněmu, případně předsednictva účastnit.

Sdílejte článek:

Facebook
LinkedIn
Twitter

Sdílejte článek: