Článek

Okruhy k ideové konferenci Koruny České

Vážení a milí členové KČ, předsedové místních společností a odborných komisí,

vzhledem k tomu, že se názory skupin v naší členské základně začínají i v podstatných věcech navzájem rozcházet, usneslo se předsednictvo KČ na uspořádání Ideové konference KČ, na které by měly být sporné názory diskutovány a objasněny. Cílem Ideové konference KČ je vyjasnit si vzájemná stanoviska a zajmout jednotný a jednoznačný postoj k budoucímu směřování Koruny České.

Samotná konference se uskuteční cca v březnu následujícího roku (tedy 2012; přesný termín bude stanoven na základě náročnosti zpracování návrhů odbornými komisemi). Aby se však nestala bezbřehou a nijak neřízenou výměnou stanovisek bez jasné koncepce, dovoluji si Vás všechny tímto oslovit, abyste nejprve překládali své návrhy prostřednictvím místních společností.

Návrhy budou shromažďovány Odbornými komisemi, které jim dají podobou vhodnou k diskusi a hlasování, ale např. i sloučí duplicitní návrhy, abychom se při vlastním jednání co nejméně zatěžovali zbytečnou administrativou.

Jakékoliv návrhy jsou vítány. Pokud bude jakýkoliv člen KČ cítit potřebu předložit svůj návrh k práci KČ, jejímu směřování nebo ke koncepci její budoucí činnosti, nechť tento svůj návrh postoupí(ideálně s podporou svojí MS) příslušné odborné komisi. Ta jej pak zpracovaný předloží koordinátorovi Ideové konference k zařazení na program konference.

Termín pro předkládání návrhů je do 31. 10. 2011 včetně.

Zároveň si Vám za tímto účelem dovoluji zaslat kontakty na předsedy Odborných komisí. Své návrhy, prosím, posílejte v kopii i moji adresu.

Předsedy Odborných komisí tímto prosím, aby se sešli v průběhu listopadu nad posouzením návrhů. Předem děkuji všem a těším se na další spolupráci.

Petr Nohel

KONTAKTY

KOMISE

PŘEDSEDA

KONTAKT

Internetová komise

Michal Štěpán

webmaster@korunaceska.cz

Církevní komise

Josef Pejřimovský

josef.pejrimovsky@korunaceska.cz

Korunní komise (Arcidům a šlechtické rody)

Václav Srb

vaclav.srb@korunaceska.cz

Zahraniční komise

Václav Srb

vaclva.srb@korunaceska.cz

Legislativní a státoprávní komise

Petr Krátký

p.kratky@email.cz

Bezpečnostní komise: Obrana a vnitřní bezp.

Zdeněk Řepka

+420 325 551 266

Hospodářská komise (fin., prům., dopr., energ.)

Jindřich Jenček

jindrich.jencek@korunaceska.cz

Komise pro kulturu, škol., sport, zdrav. a soc.

Jan Drnek

jan.drnek@korunaceska.cz

Komise pro životní prostř., les. a zemědělství

Radim Špaček

radim.spacek@korunaceska.cz

Koordinátor ideové konference

Petr Nohel

petr.nohel@korunaceska.cz

Koordinátor odborných komisí

Radim Špaček

radim.spacek@korunaceska.cz

 

Sdílejte článek:

Facebook
LinkedIn
Twitter

Sdílejte článek: