Článek

MUDr. Dalibor Stejskal R.I.P.

Dne 19.12. 2011 zemřel po dlouhé nemoci jeden ze zakladatelů  a  první a dlouholetý představený (předseda) Koruny České (monarchistické strany Čech, Moravy a Slezska), pan MUDr. Dalibor Stejskal. Vyjadřujeme tímto svoji hlubokou účast rodině zesnulého. Zároveň panu doktorovi projevujeme upřímnou vděčnost   za jeho zakladatelské dílo. Pan MUDr. Dalibor Stejskal spoluzaložil a vedl tehdejší Korunu Českou, royalistické hnutí Čech, Moravy a Slezska (jež se později přejmenovalo na monarchistické hnutí a nakonec se počátkem nového tisíciletí stalo stranou) v letech bouřlivého společenského a politického kvasu a počáteční euforie, která ovšem záhy vyprchala a ke konkrétní, mnohdy úmorné práci, spojené s agendou vedení jakékoliv organizace, se posléze ze stovek až tisíců původně nadšených postavili jen nemnozí. A pan doktor mezi ně rozhodně patřil. Tak jako ostatní zakladatelé, ale i členové pozdějších představenstev KČ, mnohdy vylepšoval velmi skromný rozpočet hnutí ze svých prostředků, ba dokonce nadlouho poskytl Koruně České přístřeší a útočiště v Železniční nemocnici (později Nemocnici sv. Václava), jejímž byl ředitelem v době, kdy si rozhodně nemohla platit žádné kancelářské prostory.

MUDr. Dalibor Stejskal působil jako primář radiologického oddělení Železniční nemocnice, v 90. letech byl, jak již bylo zmíněno,  jejím ředitelem. Byl členem Vojenského a špitálního řádu svatého Lazara Jeruzalémského , kde dlouhá léta zastával úřad špitálníka. Byl také předsedou správní rady Hospice a předsedou občanského sdružení Hospic Štrasburk.

Pan doktor přijal moje telefonické pozvání na  jubilejní XX. Generální sněm Koruny České před necelým měsícem, avšak horšící se zdravotní stav mu již nedovolil  se nakonec  Sněmu zúčastnit, čehož upřímně  želím nejenom já.

Requiescat in pace ! Nechť odpočívá v pokoji !

Jménem Předsednictva Koruny České (monarchistické strany Čech, Moravy a Slezska)
Václav Srb, předseda KČ

Sdílejte článek:

Facebook
LinkedIn
Twitter

Sdílejte článek: