Článek

Monarchistická výročí nadcházejících týdnů

V nejbližších dvou týdnech nás čeká několik významných kulatých výročí s vazbou na českou monarchii nebo na monarchismus ve světě, která stojí za upozornění.

6. listopadu

1919

Přesně před sto lety se v lucemburské katedrále konala svatba prince Felixe Bourbonsko-Parmského s lucemburskou velkovévodkyní Šarlotou. Tato událost má významnou vazbu na naši monarchii, neboť princ Felix byl bratrem poslední české královny a rakouské císařovny Zity (manželky Karla I.). Pozoruhodná satisfakce: rok po sesazení Karla a Zity z našeho trůnu na podzim 1918 se Zitin bratr stal manželem vládnoucí panovnice jiné monarchie. Sice mnohem menší, ovšem dodnes fungující.

1999

Před dvaceti lety,  6. listopadu 1999, zaznamenali monarchisté jedno velké vítězství. V Austrálii tehdy většina občanů v referendu nečekaně odmítla změnu státního zřízení na republiku a podpořila zachování parlamentní monarchie. Přestože se i od té doby v Austrálii objevují republikáni (především mezi levicovými politiky), referendum znamenalo pro republikánské hnutí ránu, z níž se už nikdy nevzpamatovalo. Monarchistické organizace Australians for Constitutional MonarchyAustralian Monarchist League tak letos oprávněně slaví.

12. listopadu 1964

Před 55 lety abdikovala lucemburská velkovévodkyně Šarlota. Novým lucemburským panovníkem se tak stal její syn Jan, který byl díky výše zmíněnému manželství zároveň synovcem české královny Zity. Ten sám pak abdikoval roku 2000 a zemřel ve věku 98 let letos, 23. dubna 2019. Jeho nástupce a současný lucemburský velkovévoda Henri (Jindřich) je tak prasynovcem poslední české královny.

13. listopadu 1989

Před třiceti lety zemřel lichtenštejnský kníže František Josef II., a novým panovníkem Lichtenštejnska se tak stal současný vládnoucí kníže Hans Adam II. František Josef II. sám byl bratrancem posledního českého krále Karla I. (jeho matka byla arcivévodkyně Alžběta Amálie Habsbursko-Lotrinská) a Lichtenštejnský rod obecně má velmi úzké vazby na Země Koruny české: Patřily jim zde rozsáhlé majetky, které jim byly po 2. světové válce protiprávně vyvlastněny, součástí oficiální titulatury lichtenštejnských knížat dodnes je vévoda opavský a krnovský a jak František Josef II. tak Hans Adam II. se oženili se šlechtičnami z původně českých šlechtických rodů.

Stejného dne, 13. listopadu 1989, papež Jan Pavel II. v Římě svatořečil přemyslovskou princeznu Anežku Českou. K jejímu svatořečení se vázalo proroctví, že po něm nastanou v Českých zemích lepší časy, což se záhy naplnilo pádem komunistického režimu.

15. listopadu 1889

Před 130 lety byl vojenským pučem sesazen brazilský císař Petr II. a místo Brazilského císařství nastolena republika.

17. listopadu 1989

Před třiceti lety násilnm potlačením studentské demonstrace začala sametová revoluce. Ačkoli tento převrat bohužel nenasměroval České země po svržení komunistické vlády k zpět k obnovení monarchie (a když vidíme současné osazenstvo hradu českých králů, můžeme toho jen litovat), je tu souvislost s výše zmíněným svatořečením české princezny Anežky, ale i u počátků událostí, které vedly k pádu komunistiského režimu, stáli monarchisté: Předehrou Sametové revoluce byla série demonstrací Palachova týdne v lednu 1989, kterou iniciovali členové monarchistické opoziční skupiny České děti kolem Petra Placáka.

Sdílejte článek:

Facebook
LinkedIn
Twitter

Sdílejte článek: