Článek

Koruna Česká uctila památku českých panovníků

V předvečer Generálního sněmu Koruny České se sešli monarchisté na Pražském hradě, aby uctili památku českých patronů svatého Václava a svaté Ludmily a panovníků zemí Koruny české. Akci provázel poutavý odborný výklad pana Václava Srba, předsedy Koruny České.

Při západu slunce účastníci vstoupili do katedrály svatého Víta, Václava a Vojtěcha, kde si prohlédli křestní kapli sv. Ludmily a připomněli si jednotlivé panovnické domy v kryptě s hroby českých králů a císařů.

Po návštěvě krypty členové a příznivci Koruny České ve Svatováclavské kapli uctili památku svatého Václava poslechem přednesu chvalozpěvu z 12. století.

Následně se odebrali do baziliky svatého Jiří, kde u hrobu sv. Ludmily vyslechli akrostich na jméno sv. Ludmily a pravoslavnou píseň velebící P. Marii. Poté pravoslavný kněz, otec Beránek, vykonal zkrácenou bohoslužbu na oltáři u hrobu sv. Ludmily, během které vyjmenoval podstatné události z Ludmilina života a vyzdvihl její zásluhy na šíření křesťanství.

Poté se skupina vydala přes Svatováclavskou vinici dolů na Klárov, Valdštejnskou ulicí přes Valdštejnské na Malostranské náměstí – kde si mimo jiné připomněla maršála Radetzkého a naději na umístění jeho pomníku, byť ne na původním místě – a odtamtud Mosteckou ke Karlovu mostu. Tam navštívili monarchisté Klub za starou Prahu, v jehož sídle si prohlédli pozůstatky Juditina mostu a v patře Juditiny věže středověkou kamennou reliéfní sochu, na jejímž významu se dosud odborníci neshodli. Dále trasa pokračovala přes Karlův most na Staré město.

Část účastníků se poté přesunula metrem do vinárny U posledního soudu, kde pokračovala v diskusích na monarchistické a historické téma.

Fotogalerie z uctění památky českých panovníků

Sdílejte článek:

Facebook
LinkedIn
Twitter

Sdílejte článek: