Článek

Kondolenční dopis hlavě habsbursko-lotrinské dynastie

 

JCKV Karel v. Habsburg- Lothringen

 

Vaše Císařská a Královská Výsosti,

                                  s hlubokým zármutkem , avšak zároveň s hlubokou vděčností za dar naplněného, požehnaného a plodného života jsme přijali zprávu o skonu Vašeho vznešeného otce, našeho císaře a krále Otty. Dovolujeme si vyslovit Vám i celému Arcidomu svoji nejhlubší účast. Nikdy nezapomeneme na svého panovníka a zároveň na jednoho z největších Evropanů 20.století. Vyprošujeme u Hospodina pokoj a spásu jeho duši, a prosíme Ho zároveň, aby odpustil jednotlivcům, skupinám i celým národům, kteří jeho blahoslaveného otce, Vašeho děda, zradili a vyhnali. Prosíme také Boha, aby odpustil těm, kteří právo na domov dlouhá léta upírali i Vašemu zvěčnělému otci a kteří blahodárné panování Vašeho Arcidomu ve svých zemích po desetiletí nevděčně desinterpretovali,hanobili a démonizovali.

 

Modleme se: Dobrotivý Bože, na přímluvy blahoslaveného císaře a krále Karla, přijmi ve svém království duši svého služebníka, císaře rakouského,krále českého,markraběte moravského, vévody slezského et.etc. Otty.

 

Requiescat in pace ! Viribus unitis !

 

Václav Srb, předseda Koruny České ( monarchistické strany Čech, Moravy a Slezska )

Sdílejte článek:

Facebook
LinkedIn
Twitter

Sdílejte článek: