Článek

Českobudějovická katedrála získala relikvii blahoslaveného Karla I.

Milan Novák, představený Modlitební ligy bl. císaře a krále Karla I. za mír mezi národy v ČR, předal českobudějovickému biskupovi Vlastimilu Kročilovi relikvii blahoslaveného císaře a krále Karla I.

Po zhotovení odpovídajícího relikviáře bude ve výroční den úmrtí bl. císaře Karla dne 1. dubna 2020 umístěna v katedrále sv. Mikuláše.

Během slavnostního přijetí vyslovil Otec biskup radost, že katedrála sv. Mikuláše je oním místem, kterému se dostalo pocty uchovávat relikvii blahoslaveného posledního českého krále, nazývaného „knížetem míru“.

Milan Novák zdůraznil mírové úsilí bl. Karla z domu Rakouského po jeho nástupu na trůn v prosinci 1916, včetně jeho zásluh o vznik institucí moderní sociální péče o rok později. Seznámil Otce biskupa s iniciativami mezinárodní Modlitební ligy, které směřují nejenom k připomenutí osoby blahoslaveného Karla, ale zejména ke sbližování věřících nejen v zemích bývalé Rakousko – Uherské monarchie, ale dnes prakticky po celém světě. Poukázal rovněž na rodovou vazbu mezi sv. Václavem, který byl prvním svatořečeným členem panovnického rodu Přemyslovců a bl. Karlem, který byl blahořečen po 1100 letech po smrti sv. Václava svatým papežem Janem Pavlem II.

Zdroj: Biskupství Českobudějovické

Sdílejte článek:

Facebook
LinkedIn
Twitter

Sdílejte článek: