Článek

Jubileum: Jaroslav Foltýn

 Dne 18. srpna v den výročí narození JCKV Františka Josefa I. se dožívá významného životního jubilea 70 let bývalý dlouholetý člen KČ, bývalý I. místopředseda a český zemský hejtman KČ, vážený pán, pan Jaroslav František Josef Foltýn.

Narodil se v Karviné v r. 1941. Jeho otec byl perzekvován komunistickým režimem a zemřel již v r. 1958. On sám pak nemohl studovat a mnoho let pracoval jako horník na šachtách ČSA v Karviné, na dole Doubrava, na dole ČSM ve Stonavě a to až do r. 1973. Poté po přestěhování do Veltrub u Kolína kde žije doposud pracoval v místním JZD jako krmič dobytka a k posledku jako kuchař v kolínském klášteře v Jezuitském noviciátě. Do stáří se staral o svou nemocnou maminku, jež se dožila požehnaného věku 93 let.

V r. 1989 vstoupil do Panevropské unie a byl jedním z prvních lidí, jemuž se dostalo cti provázet JCKV po Praze a Českém království JCKV dr. Ottu von Habsburka, s nímž se i po třiceti létech od té chvíle rozloučil v Chrámu sv. Štěpána ve Vídni, kde nás jako jeden z mála Čechů důstojně representoval.

Poté vstoupil do Koruny České, kde se poctivou prací vypracoval až na post českého zemského hejtmana a místopředsedy strany. Po neshodech s tehdejším vedením strany a poté, co byl v té samé době označen za spolupracovníka StB komunistického režimu, rezignoval na členství ve straně a odešel zcela skromně do ústraní. Stále je však velmi aktivním propagátorem monarchismu, čemuž věnuje veškeré své síly. Aktivně se účastní veřejného života a je dlouholetou oporou Dragounského pluku polního maršála Alfréda knížete Windisch-Graetze Nr.14. stále se zajímá o dění v KČ, jejíž osud mu nikdy nebyl cizí a je oporou mou i mých kolegů v MS KČ Střední Čechy.

Přejeme vzácnému příteli, monarchistovi a vlastenci, p. Jaroslavu Františku Josefu Foltýnovi mnoho zdraví, štěstí, spokojenosti a lásky do dalších let i uznání.

V úctě předseda MS KČ Střední Čechy

Jaroslav Konečný

Sdílejte článek:

Facebook
LinkedIn
Twitter

Sdílejte článek: