Kalendář akcí
SVÁTEK SLAVÍ
Dnes : Jan
Zítra : Ivan
Kontakt

Koruna Česká
monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska

Senovážné náměstí 24,
110 00 Praha 1, Česká republika

IČ:44266740

Email: info@korunaceska.cz


Bankovní spojení:

FIO banka: 333311333 / 2010 (provozní účet - členské příspěvky, faktury)

FIO banka: 2700765126 / 2010 (transparentní účet - dary) 

 

Vyhledávání
Vážení přátelé, omlouváme se za nedostatečné aktualizace webových stránek Koruny České v posledních měsících. Koruna Česká pro Vás připravuje nové webové stránky, které by měly být během několika týdnů spuštěny.

Okruhy k ideové konferenci Koruny České

Aktuality

Vážení a milí členové KČ, předsedové místních společností a odborných komisí,

vzhledem k tomu, že se názory skupin v naší členské základně začínají i v podstatných věcech navzájem rozcházet, usneslo se předsednictvo KČ na uspořádání Ideové konference KČ, na které by měly být sporné názory diskutovány a objasněny. Cílem Ideové konference KČ je vyjasnit si vzájemná stanoviska a zajmout jednotný a jednoznačný postoj k budoucímu směřování Koruny České.

Samotná konference se uskuteční cca v březnu následujícího roku (tedy 2012; přesný termín bude stanoven na základě náročnosti zpracování návrhů odbornými komisemi). Aby se však nestala bezbřehou a nijak neřízenou výměnou stanovisek bez jasné koncepce, dovoluji si Vás všechny tímto oslovit, abyste nejprve překládali své návrhy prostřednictvím místních společností.

Celý článek...

 

Princezna Sophie z Lichtenštejna oslaví 28.10. narozeniny

Aktuality

Vévodkyně Sophie Elizabeth Marie Gabrielle Bavorská se narodila 28. října 1967 v německém Mnichově jako nejstarší z pěti dcer vévody Maxe a jeho ženy Elizabeth. Sophie je přímým potomkem posledního bavorského krále Ludwiga III., který byl jejím prapradědou. Pro nás je jistě zajímavá jedna její praprababička, která se narodila jako Kinská (podobně jako Sophiina současná tchyně liechtěnštejnská kněžna). To nám jen potvrzuje známý fakt, že Lichtenštejnové jsou de facto ze tří čtvrtin Kinští.

 

Karl von Habsburg: Klaus je příliš národní

Arcidům habsburský: Články v médiích

Karl von Habsburg, hlava habsburského rodu, vylíčil Lidovým novinám, jak po smrti Otty von Habsburga začala v rodině nová éra. Zmínil se i o Václavu Klausovi, který podle něj klade příliš velký důraz na národní stát.

LN Jaký vztah máte vlastně k Česku? Kolikrát jste ho navštívil? 
Příležitost navštívit Česko jsem měl často, a to i se svým otcem. V Česku je možné stále víc pozorovat, jak posilují nejen tradice, ale i jejich pěstování. Stejné je to i při uvědomování si toho, že jde o samotné centrum Evropy. Česko je důležitý element střední Evropy, a proto mi zvláště leží na srdci.

LN Váš otec i vy sám jste se hodně angažovali v Panevropském hnutí. Jste spokojený se současným stavem evropské integrace? Nemůže například dnešní měnová krize zastínit úspěchy posledních let? 
V Panevropské unii bereme evropské sjednocení nejen jako spojení států, nýbrž i jako projekt s obsahem zakládajícím se na evropské kultuře. V ní jsou křesťanské hodnoty stejně důležitým pilířem jako myšlenka nadnárodního uspořádání. Pokud by se upozadily tyto pilíře, pak zavládne čistá technokracie a byrokracie. Dnes zažíváme mnohem více krizi politickou než měnovou. Měnová krize je následkem politické. Politika žije v iluzi, že je možné rozmnožením peněz dosáhnout blahobytu. Když politika ani banky neručí za dluhy, potom je obecné blaho jako politická kategorie vytlačeno. Bez obecného blaha jako politické orientace ale nemůže společnost fungovat. Tato krize není jen ohrožením pro evropské sjednocení, je nebezpečím i pro národní stát.

Celý článek...

 

Lichtenštejnsko v referendu odmítlo liberalizovat potraty

Aktuality

Lichtenštejnsko v dnešním referendu odmítlo liberalizovat potraty. Proti návrhu povolit potraty v prvních 12 týdnech těhotenství nebo v případě vážného poškození vývoje plodu hlasovalo 52,3 procenta občanů.

Celý článek...

 

Čeští monarchisté se zúčastnili audience u knížete z Lichtenštejnu

Tisková prohlášení

Skupina 50 monarchistů z Koruny České - monarchistické strany Čech, Moravy a Slezska byla v sobotu 3. září 2011 přijata lichtenštejnským knížecím párem Hansem Adamem II. a jeho chotí Marií Aglaë, hraběnkou Kinskou z Vchynic a Tetova. Přijetí se uskutečnilo ve Vaduzu, hlavním městě lichtenštejnského knížectví, v jejich soukromém sídle. Všem přijatým kníže podepisoval svou knihu "Stát ve třetím tisíciletí" a s velkým zájmem a ochotou odpovídal na položené otázky.

Z odpovědí vyplynulo, že si kníže velmi dobře uvědomuje problémy současného sdílení moci a intenzivní tlak novodobých oligarchů na posilování nedemokratických principů vládnutí. V této souvislosti zdůraznil potřebu zapojit do politického rozhodování občany, kteří vždy nesou důsledky politických rozhodnutí, přičemž zájmem oligarchie je uzurpovat absolutní moc.

Čeští monarchisté si uvědomují, že pravdivost jeho tvrzení dokládá stav lichtenštejnského knížectví, spořádané, svobodné a ekonomicky prosperující země s nejvyššími průměrnými příjmy občanů, nejnižšími daněmi a bez státního dluhu.

Knížecí pár byl nadmíru srdečný a vstřícný, a věnoval českým monarchistům přes dvě hodiny svého času.

Čeští monarchisté byli příjemně překvapeni vstřícností, laskavostí a srdečností knížecího páru i přes komplikovanou minulost vztahů mezi knížecím rodem a poválečnou republikou.

Na pozvání Koruny České se tohoto setkání zúčastnili i čtyři zástupci Strany svobodných občanů, včetně předsedy pana Petra Macha.

 

Zemřel arcivévoda Felix Habsbursko-Lotrinský

Aktuality

Pro naši panovnickou rodinu je letošní rok ve znamení velkých ztrát. Dva měsíce a dva dny po smrti českého korunního prince JCKV arcivévody Otty Habsbursko-Lotrinského, odešel na věčnost ve věku devadesáti pěti let v Mexico City i jeho mladší bratr Felix, který byl posledním žijícím dítětem císaře a krále Karla a jeho manželky Zity.

Arcivévoda Felix se narodil 31. května 1916 ve Vídni jako třetí syn následníka trůnu arcivévody Karla. Po nastolení republiky odešel s rodiči a sourozenci do exilu, během svého vyhnanství žil v Portugalsku, Belgii, Mexiku i USA. Roku 1937 se nakrátko vrátil do Rakouska, ale před hrozícím anšlusem uprchnul přes československé území. Roku 1952 se oženil s vévodkyní Annou-Eugénií z Arenbergu a později se jim narodilo 7 dětí: Maria del Pilar, Karl Filip, Kinga, Raimund, Miriam, István a Viridis. Arcivévoda Felix se stal šestadvacetinásobným dědečkem a už i pradědečkem.

Felix se na rozdíl od svého bratra Otty nikdy nezřekl svých dynastických nároků, aby mu podle rakouských republikánských zákonů byl umožněn vstup do vlasti, a tyto požadavky prohlašoval za porušení svých lidských práv. Následkem toho mu nebyl umožněn vstup na území Rakouska s výjimkou krátké třídenní návštěvy při pohřbu své matky ve Vídni v roce 1989. Když Rakousko vstoupilo do EU a v rámci Schengenského systému tak byly zrušeny hraniční kontroly, překročil 10. března 1996 hranici z Německa a uspořádal tiskovou konferenci, na které veřejně ohlásil svůj ilegální vstup do země. Rakouská vláda mu následně – téměř osmdesát let po zrušení monarchie – začala hrozit trestním stíháním, pokusí-li se znovu protizákonně vstoupit do země. Nakonec bylo dosaženo dohody mezi vládou, arcivévodou Felixem a jeho bratrem Karlem Ludvíkem, kdy dekralovali svou věrnost rakouskému státu, aniž by museli jakkoli výslovně zmínit nebo se zříct svých práv na trůn a příslušnosti k císařské rodině.

Arcivévoda Felix se vzhledem k vysokému věku a značné vzdálenosti ze svého mexického bydliště už nezúčastnil nedávného pohřbu svého bratra ve Vídni. Sám zemřel dva měsíce po něm, 6. září 2011. Nechť odpočívá v pokoji.

Původní umístění článku: http://www.promonarchii.cz/index.php/novinky/aktuality/388-zemrel-arcivevoda-felix-habsbursko-lotrinsky

 

Lichtenštejnsko: Princ je pro zachování trestů za potraty

Aktuality

Princ Alois se vyslovil 15. srpna proti zrušení trestnosti potratů, které je předmětem nadcházejícího referenda. Naznačil, že i kdyby většina byla pro, jeho otec kníže Hans Adam II. takový zákon nepodepíše, takže nevstoupí v platnost. V podobném případě byl proti i parlament, kdy jen 7 z jeho 25 členů bylo pro.

Podle současného zákona potrat provedený v Lichtenštejnsku nebo uskutečněný na jeho občanech mimo tento stát je trestán až jedním rokem vězení. Postoj korunního prince Aloise jde proti současnému liberálnímu trendu v zemi, kde nedávno v referendu bylo schváleno registrované partnerství osob stejného pohlaví, ačkoliv se 80% obyvatel považuje za katolíky.

Původní umístění článku: http://www.prolife.cz/?a=72&id=1681

 

<< Začátek < Předchozí 41 42 43 44 45 46 47 48 Další > Konec >>

Strana 41 z 48