Kalendář akcí
SVÁTEK SLAVÍ
Dnes : Blahoslav
Zítra : Státní svátek
Kontakt

Koruna Česká
monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska

Senovážné náměstí 24,
110 00 Praha 1, Česká republika

IČ:44266740

Email: info@korunaceska.cz


Bankovní spojení:

FIO banka: 333311333 / 2010 (provozní účet - členské příspěvky, faktury)

FIO banka: 2700765126 / 2010 (transparentní účet - dary) 

 

Vyhledávání
Vážení přátelé, omlouváme se za nedostatečné aktualizace webových stránek Koruny České v posledních měsících. Koruna Česká pro Vás připravuje nové webové stránky, které by měly být během několika týdnů spuštěny.

Zemřel arcivévoda Felix Habsbursko-Lotrinský

Aktuality

Pro naši panovnickou rodinu je letošní rok ve znamení velkých ztrát. Dva měsíce a dva dny po smrti českého korunního prince JCKV arcivévody Otty Habsbursko-Lotrinského, odešel na věčnost ve věku devadesáti pěti let v Mexico City i jeho mladší bratr Felix, který byl posledním žijícím dítětem císaře a krále Karla a jeho manželky Zity.

Arcivévoda Felix se narodil 31. května 1916 ve Vídni jako třetí syn následníka trůnu arcivévody Karla. Po nastolení republiky odešel s rodiči a sourozenci do exilu, během svého vyhnanství žil v Portugalsku, Belgii, Mexiku i USA. Roku 1937 se nakrátko vrátil do Rakouska, ale před hrozícím anšlusem uprchnul přes československé území. Roku 1952 se oženil s vévodkyní Annou-Eugénií z Arenbergu a později se jim narodilo 7 dětí: Maria del Pilar, Karl Filip, Kinga, Raimund, Miriam, István a Viridis. Arcivévoda Felix se stal šestadvacetinásobným dědečkem a už i pradědečkem.

Felix se na rozdíl od svého bratra Otty nikdy nezřekl svých dynastických nároků, aby mu podle rakouských republikánských zákonů byl umožněn vstup do vlasti, a tyto požadavky prohlašoval za porušení svých lidských práv. Následkem toho mu nebyl umožněn vstup na území Rakouska s výjimkou krátké třídenní návštěvy při pohřbu své matky ve Vídni v roce 1989. Když Rakousko vstoupilo do EU a v rámci Schengenského systému tak byly zrušeny hraniční kontroly, překročil 10. března 1996 hranici z Německa a uspořádal tiskovou konferenci, na které veřejně ohlásil svůj ilegální vstup do země. Rakouská vláda mu následně – téměř osmdesát let po zrušení monarchie – začala hrozit trestním stíháním, pokusí-li se znovu protizákonně vstoupit do země. Nakonec bylo dosaženo dohody mezi vládou, arcivévodou Felixem a jeho bratrem Karlem Ludvíkem, kdy dekralovali svou věrnost rakouskému státu, aniž by museli jakkoli výslovně zmínit nebo se zříct svých práv na trůn a příslušnosti k císařské rodině.

Arcivévoda Felix se vzhledem k vysokému věku a značné vzdálenosti ze svého mexického bydliště už nezúčastnil nedávného pohřbu svého bratra ve Vídni. Sám zemřel dva měsíce po něm, 6. září 2011. Nechť odpočívá v pokoji.

Původní umístění článku: http://www.promonarchii.cz/index.php/novinky/aktuality/388-zemrel-arcivevoda-felix-habsbursko-lotrinsky

 

Lichtenštejnsko: Princ je pro zachování trestů za potraty

Aktuality

Princ Alois se vyslovil 15. srpna proti zrušení trestnosti potratů, které je předmětem nadcházejícího referenda. Naznačil, že i kdyby většina byla pro, jeho otec kníže Hans Adam II. takový zákon nepodepíše, takže nevstoupí v platnost. V podobném případě byl proti i parlament, kdy jen 7 z jeho 25 členů bylo pro.

Podle současného zákona potrat provedený v Lichtenštejnsku nebo uskutečněný na jeho občanech mimo tento stát je trestán až jedním rokem vězení. Postoj korunního prince Aloise jde proti současnému liberálnímu trendu v zemi, kde nedávno v referendu bylo schváleno registrované partnerství osob stejného pohlaví, ačkoliv se 80% obyvatel považuje za katolíky.

Původní umístění článku: http://www.prolife.cz/?a=72&id=1681

 

Tiskové prohlášení Koruny České k bratrům Mašínům

Tisková prohlášení

Koruna Česká ( monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska ) s uspokojením vzala na vědomí, že pan ministr Alexander Vondra udělil nejvyšší možné resortní vyznamenání národním hrdinům bratrům Mašínům. Zároveň děkuje panu ministrovi za účast na pohřbu Josefa Mašína a plně za ním stojí ve věci těchto jeho rozhodnutí a činů.

Celý článek...

 

Jubileum: Jaroslav Foltýn

Aktuality

  Dne 18. srpna v den výročí narození JCKV Františka Josefa I. se dožívá významného životního jubilea 70 let bývalý dlouholetý člen KČ, bývalý I. místopředseda a český zemský hejtman KČ, vážený pán, pan Jaroslav František Josef Foltýn.

Narodil se v Karviné v r. 1941. Jeho otec byl perzekvován komunistickým režimem a zemřel již v r. 1958. On sám pak nemohl studovat a mnoho let pracoval jako horník na šachtách ČSA v Karviné, na dole Doubrava, na dole ČSM ve Stonavě a to až do r. 1973. Poté po přestěhování do Veltrub u Kolína kde žije doposud pracoval v místním JZD jako krmič dobytka a k posledku jako kuchař v kolínském klášteře v Jezuitském noviciátě. Do stáří se staral o svou nemocnou maminku, jež se dožila požehnaného věku 93 let.

V r. 1989 vstoupil do Panevropské unie a byl jedním z prvních lidí, jemuž se dostalo cti provázet JCKV po Praze a Českém království JCKV dr. Ottu von Habsburka, s nímž se i po třiceti létech od té chvíle rozloučil v Chrámu sv. Štěpána ve Vídni, kde nás jako jeden z mála Čechů důstojně representoval.

Poté vstoupil do Koruny České, kde se poctivou prací vypracoval až na post českého zemského hejtmana a místopředsedy strany. Po neshodech s tehdejším vedením strany a poté, co byl v té samé době označen za spolupracovníka StB komunistického režimu, rezignoval na členství ve straně a odešel zcela skromně do ústraní. Stále je však velmi aktivním propagátorem monarchismu, čemuž věnuje veškeré své síly. Aktivně se účastní veřejného života a je dlouholetou oporou Dragounského pluku polního maršála Alfréda knížete Windisch-Graetze Nr.14. stále se zajímá o dění v KČ, jejíž osud mu nikdy nebyl cizí a je oporou mou i mých kolegů v MS KČ Střední Čechy.

Přejeme vzácnému příteli, monarchistovi a vlastenci, p. Jaroslavu Františku Josefu Foltýnovi mnoho zdraví, štěstí, spokojenosti a lásky do dalších let i uznání.

V úctě předseda MS KČ Střední Čechy

Jaroslav Konečný

 

Vyjádření Koruny České k petici velvyslanců

Tisková prohlášení

Koruna Česká, monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska podporuje prohlášení ministra zahraničí knížete Karla Schwarzenberga a presidenta Václava Klause k petici velvyslanců, podporujících pochod homosexuálů Prague pride.

Podle našeho názoru jde o nepřípustné vyjadřování se k vnitrostátní problematice ve věci, kde nedochází k žádné diskriminaci homosexuální menšiny. Petice velvyslanců je pak v důsledku výzvou k omezení práva občanů hostitelské země demokraticky vyjadřovat svůj názor. Domníváme se, že vyjádření v tomto kontextu je v rozporu s úkolem velvyslance zastupovat zájmy své vlády, do kterých může patřit ochrana menšin, ale rozhodně ne omezování práva občanů hostitelské země vyjadřovat svůj názor.

 

Prohlášení Koruny České k Prague pride 2011

Tisková prohlášení

Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska) cítí potřebu, vhledem k probíhajícím a neutuchajícím polemikám, vyjádřit se ještě jednou k akci „Prague Pride 2011“, k její nepřiměřené medializaci, cílené propagaci a k naprosto nevyváženému a neobjektivnímu referování většiny médií o kriticích této akce, resp. o kriticích oné mediální nevyváženosti.

Celý článek...

 

Pochod pro rodinu 2011

Aktuality

Mladí křesťanští demokraté (MKD) ve spolupráci s KDU-ČSL a Hnutím Pro život ČR pořádají v Praze v sobotu 13. 8. 2011 druhý ročník Pochodu pro rodinu.

 Akce se uskuteční ve stejný den jako plánovaný pochod Prague Pride.

"Cílem pořádání Pochodu pro rodinu je poukázat na stav v naší společnosti, kdy zájmy tradiční rodiny nejsou podle našeho názoru dostatečně hájeny a slovo rodina jako hodnotový pojem čím dál více ztrácí na svém významu. Považujeme za znepokojivé, když se ve společnosti mluví výhradně o právech homosexuálů, zatímco zájmy tradiční většinové rodiny nikdo nehájí," říká předseda MKD Petr Jurčík.

Záštitu nad pořádáním letošního ročníku Pochodu pro rodinu převzal předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek. "Hájení prorodinných zájmů je pro KDU-ČSL základním hodnotovým pilířem. Tradiční, pevná a harmonická troj a více generační rodina je tisíci let ověřená forma soužití, která je pro společnost prospěšná a vhodná," říká předseda KDU-ČSL.

Trasa letošního pochodu začne ve 12:00 v ulici U Obecního domu a povede přes Ovocný trh a Uhelný trh až ke kostelu sv. Jiljí, kde bude zakončen bohoslužbou.

Plakát: http://www.prolife.cz/file.html?id=73

 

<< Začátek < Předchozí 41 42 43 44 45 46 47 Další > Konec >>

Strana 41 z 47