Kalendář akcí
SVÁTEK SLAVÍ
Dnes : Blahoslav
Zítra : Státní svátek
Kontakt

Koruna Česká
monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska

Senovážné náměstí 24,
110 00 Praha 1, Česká republika

IČ:44266740

Email: info@korunaceska.cz


Bankovní spojení:

FIO banka: 333311333 / 2010 (provozní účet - členské příspěvky, faktury)

FIO banka: 2700765126 / 2010 (transparentní účet - dary) 

 

Vyhledávání
Vážení přátelé, omlouváme se za nedostatečné aktualizace webových stránek Koruny České v posledních měsících. Koruna Česká pro Vás připravuje nové webové stránky, které by měly být během několika týdnů spuštěny.

Tisková prohlášení

Prohlášení Koruny České k odvolání ministra Pospíšila

Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska) je krajně udivena rychlostí, s níž byl odvolán ministr spravedlnosti. Ještě více nás však znepokojuje, že důvodem pro tuto bleskovou akci je nejspíše snaha o ovlivňování personálního obsazení klíčových funkcí státního zastupitelství. Aktuální události opět ukazují, že jedním z hlavních problémů boje s korupcí a jinou závažnou hospodářskou kriminalitou je zasahování politiků do vyšetřování, zejména pak v případech, kdy dochází k propojování ekonomické kriminality s politickou sférou.

KČ je přesvědčena, že jediné systémové řešení tohoto problému spočívá v tom, že vyšetřování takovýchto případů bude zcela odděleno od sféry volených politiků.

KČ proto považuje za nezbytné, aby ihned po obnovení monarchie byla zřízena Královská vyšetřovací služba (KVS), která

bude přímo podřízena pouze panovníkovi, jenž bude garantovat její nezávislost (plně v duchu zásady JCKV Františka Josefa I „Panovník je povinen chránit své národy před jejich politiky“),

jmenovat a odvolávat ředitele KVS,

schvalovat jmenování a odvolání dalších vedoucích funkcionářů KVS

schvalovat hlavní směry rozvoje KVS a

dohlížet na jejich dodržování,

 bude vyšetřovat takové případy závažné hospodářské, případně i násilné kriminality, u nichž bude byť i jen stín podezření, že by mohly být spojeny s činností aktivního nebo i bývalého člena politické sféry, ať už na úrovni celostátní, krajské nebo obecní,
bude oprávněna převzít od ostatních vyšetřovacích útvarů ty případy, u nichž to uzná za vhodné nebo potřebné.


Ze stejných důvodů, které svědčí pro zřízení Královské vyšetřovací služby, považuje KČ za nutné, aby bylo z působnosti Ministerstva spravedlnosti a vlády vyjmuto státní zastupitelství a po transformaci na Královskou prokuraturu převedeno do přímé gesce panovníka, aby i v tomto případě byla zaručena nezávislost tohoto orgánu na volených politicích.

KČ považuje za nutné zdůraznit, že zajištění nezávislosti obou výše navrhovaných institucí nelze nikterak zabezpečit v současném zřízení - např. tím, že by byly podřízeny presidentu republiky, neboť ten je (téměř) stejně aktivním účastníkem stranicko-politického života jako ostatní politici, musí usilovat o zvolení a znovuzvolení, k čemuž nutně potřebuje zajištění podpory existujících politických sil. V žádném případě proto president nemůže garantovat nezávislost orgánů činných v trestním řízení na aktuálním rozložení politických sil.

 

Odmítnutí protestu proti obnově Mariánského sloupu a pomníku maršála Radeckého

Ve večerních hodináchdne 12. června 2012 jsme se dozvěděli, že 13. června na 16 hodin se před Betlémskou kaplí sejdou odpůrci obnovení pomníku maršála Radeckého a Mariánského sloupu na Malostranském a Staroměstském náměstí. Údajně půjdou účastníci za zpěvu husitských písní (dle deníku METRO) z Betlémského náměstí k magistrátu na Mariánské náměstí, kde plánují předat primátorovi svůj protest. Místopředseda Občanského sdružení Radecký 1766 – 2016 rozeslal po internetu výzvu, aby se příznivci obnovy obou pomníků sešli na Mariánském náměstí v 16. hod. a svojí přítomností dali najevo své opačné mínění. Tato informace včetně výzvy byla příjemci dále rozesílána a objevila se např. na webových stránkách http://www.promonarchii.cz/ . Dne 13. června v 7,50 hod. odvysílala ČT 24 rozhovor s místopředsedou Občanského sdružení Radecký 1766 – 2016 Ing. Arch. Janem Bártou a organizátorem protestu.

            Dne 13. června 2012 v 16. hod. se skupina příznivců obnovy obou historických památníků v počtu 22 lidí sešla před Magistrátem hl. m. Prahy na Mariánském náměstí s maršálovým portrétem a s výzvou k obnovení pomníku a čekala na příchod odpůrců jejich obnovy.

            K této příležitosti byla vytvořena petice v tomto znění:

Celý článek...

 

Současná politická a hospodářská krize.

Tiskové prohlášení Koruny České – monarchistické strany Čech, Moravy a Slezska

„Privátní mocnosti hospodářství chtějí volnou dráhu pro dobývání velkých majetků. Nemá jim stát v cestě žádné zákonodárství. Chtějí dělat zákony ve svém zájmu a poslouží si k tomu nástrojem, který samy vytvořily, demokracií, placenou stranou“ Tolik německý filosof první třetiny dvacátého století Oswald Spengler ve svém stěžejním díle „Zánik západu – nástin morfologie světových dějin“ Spengler však ve svém díle prezentuje řadu dalších nadčasových myšlenek, např.: „Sebezničující demokracie peněz, volby jsou obchod a státní úřady kořistí vítěze, demokracie je dovršení vyrovnání peněz a politické moci, program mizí ze vzpomínek a organizace pracuje jen pro sebe, caesarismus roste na půdě demokracie, parlamentarismus je dnes v naprostém úpadku, na burze se s volbami jedná jako s cennými papíry, parlamentní styl je plně identický se stylem kabinetní diplomacie.“ Shrnuje své zkoumání demokracie ve větě „vůle k moci v čistě demokratickém přestrojení dovršila svůj mistrovský kousek tím, že objektům v nejdokonalejším otroctví může lichotit pocitem svobody“.

Celý článek...

 

TP MS Střední Čechy ke korupční kauze MUDr. David Rath

Koruna Česká monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska - místní společnost Střední Čechy vyslovuje zděšeni nad mírou prorůstání korupce do orgánů veřejné správy, vrcholné politiky a nad zneužíváním funkcí na rozličných postech ve vedení tohoto státu pro své vlastní zájmy a prospěch.

Důrazně žádáme důkladné prošetření celé kausy středočeského hejtmana MUDr. Davida Ratha a jsme zklamáni nad způsobem obhajoby úředníky Krajského úřadu.
Pokud se přímo u MUDr. Davida Ratha nalezly peníze určené jako úplatek pro něj a Policie ČR má pro toto tvrzení nezvratné důkazy, pak tímto středočeského hejtmana vyzýváme k okamžité resignaci na všechny své veřejné funkce, k omluvě spoluobčanům a spolupráci s policií.

Stále více jsme však znechuceni neustále se zhoršujícími poměry v naší zemi a jsme přesvědčeni, že je třeba změnit systém prohnilého státního zřízení a zemi vrátit krále, který by chránil svůj národ před jejich zkorumpovanými politiky.


Koruna Česká monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska
Místní společnost Střední Čechy

 

K majetkovému vyrovnání za církevní majetek

Koruna česká, monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska vzhledem k neustále opakovaným útokům na majetkové vyrovnání s církvemi, názory o prolomení restituční hranice 25. února 1948 a dalším odmítajícím argumentům vydává toto tiskové prohlášení:

Jako monarchisté ctíme přirozené právo a proto i zásadu, že majetek může být někomu odňat buď na základě soudního nálezu nebo za náhradu. Tímto způsobem přistupujeme i k problematice vyrovnání za církevní majetek, státem po 2. svět. válce církevním institucím odňatý.

Celý článek...

 
<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Další > Konec >>

Strana 8 z 13