Kalendář akcí
SVÁTEK SLAVÍ
Dnes : Blahoslav
Zítra : Státní svátek
Kontakt

Koruna Česká
monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska

Senovážné náměstí 24,
110 00 Praha 1, Česká republika

IČ:44266740

Email: info@korunaceska.cz


Bankovní spojení:

FIO banka: 333311333 / 2010 (provozní účet - členské příspěvky, faktury)

FIO banka: 2700765126 / 2010 (transparentní účet - dary) 

 

Vyhledávání
Vážení přátelé, omlouváme se za nedostatečné aktualizace webových stránek Koruny České v posledních měsících. Koruna Česká pro Vás připravuje nové webové stránky, které by měly být během několika týdnů spuštěny.

Média

Otevřený dopis Koruny České s výzvou senátorům ke schválení zákona o církevním vyrovnání

Tisková prohlášení

Vážená paní senátorko, vážený pane senátore, 

Koruna česká, monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska, Vás tímto otevřeným dopisem naléhavě žádá, abyste svým hlasem podpořil návrh zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi (senátní tisk 391). Jsme přesvědčeni, že zákon má být přijat především z důvodů morálních, jako součást vyrovnání se s neblahou dobou komunistického režimu, ale i z důvodů praktických, aby byl majetek konečně odblokován a tím umožněn rozvoj dotčených obcí.

Vzhledem k tomu, že z různých stran zaznívají prohlášení, která  zpochybňují odůvodněnost a oprávněnost vyrovnání, předkládáme Vám několik historických, právních a ekonomických argumentů, které svědčí jednoznačně ve prospěch vyrovnání. (Podrobný přehled o historickém vývoji problematiky přikládáme v přiloženém souboru.)

 

Celý článek...

 

Prohlášení Koruny České k odvolání ministra Pospíšila

Tisková prohlášení

Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska) je krajně udivena rychlostí, s níž byl odvolán ministr spravedlnosti. Ještě více nás však znepokojuje, že důvodem pro tuto bleskovou akci je nejspíše snaha o ovlivňování personálního obsazení klíčových funkcí státního zastupitelství. Aktuální události opět ukazují, že jedním z hlavních problémů boje s korupcí a jinou závažnou hospodářskou kriminalitou je zasahování politiků do vyšetřování, zejména pak v případech, kdy dochází k propojování ekonomické kriminality s politickou sférou.

KČ je přesvědčena, že jediné systémové řešení tohoto problému spočívá v tom, že vyšetřování takovýchto případů bude zcela odděleno od sféry volených politiků.

KČ proto považuje za nezbytné, aby ihned po obnovení monarchie byla zřízena Královská vyšetřovací služba (KVS), která

bude přímo podřízena pouze panovníkovi, jenž bude garantovat její nezávislost (plně v duchu zásady JCKV Františka Josefa I „Panovník je povinen chránit své národy před jejich politiky“),

jmenovat a odvolávat ředitele KVS,

schvalovat jmenování a odvolání dalších vedoucích funkcionářů KVS

schvalovat hlavní směry rozvoje KVS a

dohlížet na jejich dodržování,

 bude vyšetřovat takové případy závažné hospodářské, případně i násilné kriminality, u nichž bude byť i jen stín podezření, že by mohly být spojeny s činností aktivního nebo i bývalého člena politické sféry, ať už na úrovni celostátní, krajské nebo obecní,
bude oprávněna převzít od ostatních vyšetřovacích útvarů ty případy, u nichž to uzná za vhodné nebo potřebné.


Ze stejných důvodů, které svědčí pro zřízení Královské vyšetřovací služby, považuje KČ za nutné, aby bylo z působnosti Ministerstva spravedlnosti a vlády vyjmuto státní zastupitelství a po transformaci na Královskou prokuraturu převedeno do přímé gesce panovníka, aby i v tomto případě byla zaručena nezávislost tohoto orgánu na volených politicích.

KČ považuje za nutné zdůraznit, že zajištění nezávislosti obou výše navrhovaných institucí nelze nikterak zabezpečit v současném zřízení - např. tím, že by byly podřízeny presidentu republiky, neboť ten je (téměř) stejně aktivním účastníkem stranicko-politického života jako ostatní politici, musí usilovat o zvolení a znovuzvolení, k čemuž nutně potřebuje zajištění podpory existujících politických sil. V žádném případě proto president nemůže garantovat nezávislost orgánů činných v trestním řízení na aktuálním rozložení politických sil.

 

Mše při výročí úmrtí Otty von Habsburského

Aktuality

Pozvánka v PDF

 

Projekt IZIP a státní maturity

Aktuality

Projekt elektronické zdravotní knížky a státních maturit mají jedno společné: jejich vývoj trval dlouho, stály hodně peněz – 2 mld. respektive 1,5 mld. - a neplní svůj účel. Podobně, jako je obtížné stanovit, které zdravotní výkony spadají do základní péče a které jsou nadstandardní, je obtížné vymezit průnik znalostí, které má ovládat středoškolsky vzdělaný student. Bez ohledu na to, zda je absolventem gymnázia, průmyslové školy strojnické, nebo střední školy polytechnické. Koruna Česká je však znepokojena skutečností, že strany vládní koalice mají občas tendenci tyto projekty opustit bez toho, že by vytčeného cíle bylo dosaženo. Někdy dokonce i před doběhnutím pilotních projektů, jak to nyní vidíme v případě IZIP. Považujeme takové řešení za nesystémové a nehospodárné. Navíc z pohledu státních zakázek se průběh jejich realizace neliší od tendru na letouny CASA. Pokud příslušné orgány dovedou s takovým zpožděním odhalit neprovedené výběrové řízení u tohoto kontraktu, jak je možné vyplatit honoráře za projekty výše uvedené a prokazatelně nefunkční? Ať jde o padáky, které se neotevírají, Pandury, které je třeba opancéřovat, vlnící se dálnici, dobrovolný IZIP či nedoladěné státní maturity – řešení musí být podle našeho názoru pouze jediné:  „Vrátit k dopracování! “ Není nám jasné, nad čím vláda v této věci bádá.

Pavel Andrš, člen Předsednictva Koruny České   

 

Vláda Jejího Královského Veličenstva Alžběty II. trvá již šedesát let

Aktuality

Vláda Jejího Královského Veličenstva Alžběty II. trvá již šedesát let. Za totéž období se u nás vystřídalo 7 prezidentů , z nichž někteří byli zločinci a vrahy, jiní trapnými a politováníhodnými figurkami a i ty nejlepší z nich odlišuje od panovníka jedna zásadní věc: i když se snaží být prezidenty všech sebevíce ( a já jim tuto patrně upřímnou snahu nechci upírat ), stejně národ spíše rozdělují než spojují. I když ze své politické strany po zvolení do prezidentského úřadu formálně vystoupí ( někdy ovšem zůstanou, jak víme, alespoň jejími čestnými předsedy ), značná, někdy dokonce převážná část veřejnosti je nikdy nepřestane vnímat jako reprezentanty určité vyhraněné politické koncepce - tedy stranicky. Nic takového ovšem v žádném případě neplatí o panovníkovi obecně, tím méně o panovnici britské. Její dlouhou vládu lze bez přehánění označit za požehnanou. Jistě, lze namítnout, že její vliv na každodenní politiku je pramalý až nulový a její pravomoci zanedbatelné.

Celý článek...

 
Více článků...
<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Další > Konec >>
Strana 7 z 14