Kalendář akcí
SVÁTEK SLAVÍ
Dnes : Blahoslav
Zítra : Státní svátek
Kontakt

Koruna Česká
monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska

Senovážné náměstí 24,
110 00 Praha 1, Česká republika

IČ:44266740

Email: info@korunaceska.cz


Bankovní spojení:

FIO banka: 333311333 / 2010 (provozní účet - členské příspěvky, faktury)

FIO banka: 2700765126 / 2010 (transparentní účet - dary) 

 

Vyhledávání
Vážení přátelé, omlouváme se za nedostatečné aktualizace webových stránek Koruny České v posledních měsících. Koruna Česká pro Vás připravuje nové webové stránky, které by měly být během několika týdnů spuštěny.

Média

Prohlášení Koruny České ke zneužití areálu pražského Albertova

Tisková prohlášení

Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska) odsuzuje aktuální zneužití státního svátku a areálu pražského Albertova k politické sebeprezentaci současného prezidenta republiky.

Ve skutečné demokracii má individuální hlava státu být reprezentantem všech státních občanů a svou autoritou zajišťovat důstojné oslavy státních svátků tak, aby při nich docházelo ke sjednocování národa, nikoli jeho rozdělování.

Připomínáme, že univerzitní budovy na Albertově byly vybudovány za osobní i finanční podpory císaře a krále Františka Josefa I., za což byl ve své době velmi kritizován německou stranou tehdejších národnostních sporů, a osobně císařem předány akademické obci. Od té doby slouží svobodnému akademickému životu studentů a jejich učitelů.

V minulosti byly české vysoké školy vícekrát cílem politického útoku. Připomeňme za prvé onen totální (zákazem činnosti) ze strany německého nacionálního socialismu a druhý po 25. únoru 1948 rozvrácením zevnitř za pomoci komunistické ideologie a aparátu. Z těchto neblahých událostí je třeba vyvodit poučení a minimalizovat vliv politických ideologií a bojů na akademickou sféru, její svátky a instituce.

Nynější hlava českého státu opakovaně dokazuje, že republikánský systém s přímo voleným prezidentem národ nesjednocuje, ale výrazně rozděluje. Událost opět potvrdila správnost naší snahy o obnovu parlamentní monarchie v našich zemích, odstranění institutu volené hlavy státu a jeho nahrazení po staletí osvědčenou institucí dědičného panovníka jako představitele zájmu všech státních občanů, stojícího nad bojem politických stran a vyvažujícího partikulárními zájmy.

 

Vyzíváme tímto k akceleraci petice: www.zrusmeprezidenty.cz

 

Předsednictvo Koruny

V Praze dne 18. listopadu 2015

 

Otevřený dopis vládě ČR - připojení se k výzvě na pomoc křesťanům

Tisková prohlášení

Úřad vlády České republiky
nábřeží Edvarda Beneše 4
Praha 1 - Malá Strana
118 01

Praha, 29. října 2015Vážený pane premiére, vážené paní ministryně, vážení páni ministři,

připojujeme se jménem našich členů a sympatisantů k otevřenému dopisu Konservativní strany, která Vás vyzývá k urychlení pomoci křesťanům z válečných zón na Středním východě. Již dříve jsme veřejně projevili své přesvědčení, že dárce má právo si vybrat obdarovaného, a že tím, komu musíme pomoci nejdříve, jsou tamní křesťané.

Žádáme Vás, abyste ve spolupráci s našimi křesťanskými církvemi co nejrychleji organizovali přijetí křesťanských rodin ze Sýrie a dalších  míst, kde právě křesťané, jako náboženská a kulturní minorita, nejvíce trpí. Oni jsou následovníky těch, kteří před dvěma tisíci let křesťanství zformovali, oni mají přednostní nárok na naše milosrdenství.

Jejich přijetím se přihlásíme k vlastním kulturním kořenům a nepřímo vyjádříme i rezervovaný postoj k možnosti šíření islámu v Evropě i u nás.

Pokud se pro takový postup vláda republiky rozhodne, ujišťujeme Vás, i jako  monarchisté, v této věci svojí podporou, .


 Za Korunu českou, monarchistickou stranu Čech, Moravy a Slezska

 

Mgr. Petr Nohel - předseda


Na vědomí: veřejnost, tisk

 

Gratulace PhDr. Milanu Novákovi k dekoraci komandérským stupněm Řádu sv. Řehoře Velikého

Tisková prohlášení

S radostí sdělujeme, že pan PhDr. Milan Novák z Brandýsa nad Labem  byl  dne 28.září tohoto roku  na svátek sv. Václava knížete dekorován komandérským stupněm Papežského Řádu sv. Ŕehoře Velikého.  PhDr. Milan Novák byl povýšen Svatým otcem, dekoraci slavnostně předával Jeho Eminence Dominik, kardinál a primas český.

Vážený pane doktore, srdečně gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů v další záslužné práci.

Za Korunu českou, monarchistickou stranu Čech, Moravy a Slezska

Mgr.Petr Nohel - předseda

Papežský rytířský řád sv. Řehoře Velikého(italsky: L'Ordine Equestre Pontificio di San Greogorio Magno (Ordine di S. Gregorio Magno)) je jeden z pěti řádů, které jsou udělovány přímo Svatým stolcem.[1]Řád ustavil roku 1831papež Řehoř XVI.Řád je udělován věrným a zasloužilým mužům vzorné pověsti, kteří se zasloužili o „dobro společnosti, církve a Svatého stolce“. Členové řádu mají právo vjet v sedle dovnitř basiliky sv. Petra ve Vatikánu (toto právo již dlouhou dobu nikdo z rytířů ani dam řádu nevyužil). Rytířům je zaručeno privilegované místo během papežských procesí i při jiných obřadech. Od roku 1994mohou řád obdržet také ženy. Švýcarská gardaje povinna řádovým rytířům salutovat.[2]

Heslem řádu je Pro Deo et Principe (Pro Boha a vládce).

 

 

Politické spektrum - "Kam kráčí pravice – o výhledech pravicové a konzervativní politiky u nás"

Aktuality

V sobotu 17.10. od 14:30 hodin (a následně v repríze ve 22:30) bude na ČT24 vysílán pořad Politické spektrum na téma "Kam kráčí pravice – o výhledech pravicové a konzervativní politiky u nás".

Korunu Českou bude reprezentovat člen Předsednictva Ing. arch. Jan Bárta.

Pořad ke shlédnutí ZDE

 

Velká ztráta pro českou heraldiku a genealogii

Aktuality

Dne 1. září 2015 odešel na věčnost pan Jiří Louda, Dr.h.c. - válečný veterán, významný český heraldik a především upřímný a poctivý člověk. Pan Louda se narodil 3. října 1920 v Kuté Hoře, od roku 1952 však žil trvale v Olomouci, kde mu byl také v roce 2004 udělen čestný doktorát.

Široké veřejnosti je pan Jiří Louda znám především jako autor současného státního znaku, jehož původní podobu navrhl již v roce 1968 a to zcela v souladu s historickým kontextem - proto je také současný státní znak věrným odrazem všech třech korunních zemí, které tvoří hranice naší současné vlasti (byť Slezsko pouze částečně).

Do obecného povědomí vstoupil také jako autor znaku olomouckého kraje a mnoha znaků obecních. Jeho nejvýznamnější tištěnou prací se stala celosvětově proslulá publikace "Lines of Susccession", kterou napsal spolu s profesorem Michaelem Maclaganem v anglické a francouzské mutaci. Jedná se o základní dílo v oblasti genealogie evropských panovnických rodů, které je dodnes považováno za podrobný, přehledný a velmi cenný zdroj informací ve svém oboru.

Milí pane doktore, děkuji Vám srdečně nejen za Vaše fenomenální dílo, které zásadním způsobem zasáhlo problematiku pomocných věd historických, ale také za mnohá osobní setkání, díky kterým se i pro mne stala heraldika a genealogie celoživotní láskou. Byl jste nejen milým a laskavým učitelem, ale také přísným a důsledným zastáncem práva, když se erbů, titulů a jiných poct neoprávněně domáhali falešní šlechtici a jimi vedené spolky.

Když proto budou o Vás nyní různí autoři psát, jistě nezapomenou citovat Vaše dílo, kéž by však o to důsledněji zachytili pro všechny ostatní čtenáře, jakým jste byl člověkem. Vaše upřímnost, pohostinnost a vstřícnost se totiž Vašemu úctyhodnému dílu bezezbytku vyrovná.

 

V úctě

 

Petr Nohel
předseda KČ

 
Více článků...
<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Další > Konec >>
Strana 3 z 14