Kalendář akcí
SVÁTEK SLAVÍ
Dnes : Andrea
Zítra : Jonáš
Kontakt

Koruna Česká
monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska

Senovážné náměstí 24,
110 00 Praha 1, Česká republika

IČ:44266740

Email: info@korunaceska.cz


Bankovní spojení:

FIO banka: 333311333 / 2010
(provozní účet - členské příspěvky, faktury)

FIO banka: 2700765126 / 2010
(transparentní účet - dary) 

FIO banka: 2301205375 / 2010
(transparentní účet - volební kampaně)

Přehled nepeněžních plnění ocenitelných v penězích:
Strana dosud neobdržela žádná nepeněžní plnění ocenitelná v peněnzích
 

Vyhledávání
Vážení přátelé, omlouváme se za nedostatečné aktualizace webových stránek Koruny České v posledních měsících. Koruna Česká pro Vás připravuje nové webové stránky, které by měly být během několika týdnů spuštěny.

Kauzy KČ

Otázky na místopředsedu KČ p. Nohela v souvislosti s žádostí o proplacení volebních nákladů

1) Pane místopředsedo, v roce 2010 žádala Koruna Česká o proplacení volebních nákladů vzniklých při přípravě volební kampaně k volbám do Poslanecké sněmovny PČR. Tato žádost byla zamítnuta a Koruna Česká neuspěla ani u Ústavního soudu. Kdyby se tato situace měla opakovat, zvolila by Koruna Česká jiný postup, např. využití všech opravných prostředků?

Koruna Česká považuje i nadále stávající právní úpravu vyplácení příspěvku na úhradu volebních nákladů, (tj. § 85 zákona č. 247/1995 Sb. o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů) za protiústavní. V naší stížnosti k Ústavní soudu jsme navrhli využít ustanovení, které Ústavnímu soudu umožňuje zabývat i takovou stížností, u níž nebyly vyčerpány všechny předchozí možnosti, pokud jde o věc širšího zájmu než jenom zájmu stěžovatele. Protože Ústavní soud naši argumentaci neuznal, nebyla tato stížnost zamítnuta z meritorních důvodů, ale pro nedostatečné využití všech dostupných opravných prostředků, které jí měly předcházet. V této souvislosti proto KČ chystá další právní kroky, o nichž bude členy, veřejnost i případné politické partnery včas informovat.

2) Považuje vedení Koruny České tuto kauzu momentálně za uzavřenou, nebo se uvažuje o dalším postupu, například o podání nového návrhu na zrušení §85 zákona č. 247/1995 Sb. v součinnosti s jinými politickými uskupeními, které byly zněním tohoto paragrafu taktéž znevýhodněny?

V současnosti se snažíme dobrat spravedlnosti u stálého příspěvku na činnost politické strany, který je také podmíněn ziskem 3 % hlasů ve volbách do PSP. Naše žádost na MF o vyplacení tohoto příspěvku byla zamítnuta, proti tomuto rozhodnutí jsme podali ministru financí rozklad, který zatím nebyl vyřízen. Předpokládáme, že ministr potvrdí původní zamítavé rozhodnutí. Pak se budeme muset obrátit na obecný soud, který ale chceme rovnou požádat, aby věc předložil k rozhodnutí Ústavnímu soudu. Přestože byly tímto postupem dotečeny i další subjekty, v tuto chvíli o společném postupu s jiným subjektem neuvažujeme.

3) Pokud se nic zvláštního nestane, měly by být nejbližší volby do Parlamentu ČR senátní doplňovací volby v roce 2013 a poté volby do Poslanecké sněmovny v roce 2014. Probíhají již nějaké přípravy na tyto budoucí volby, nebo je to zatím předčasné?

Příslušná komise KČ průběžně zajišťuje standardní volební servis pro kandidáty stany a počítá s jeho fungováním pro všechny volby, jichž se KČ bude z rozhodnutí generálního sněmu, případně předsednictva účastnit.

 

Žádost o proplacení volebních nákladů - ústavní stížnost

Druhou a zatím poslední kauzou je pokus Koruny České o prolomení současné praxe, kdy se volební náklady proplácejí jen těm politickým uskupením, které při volbách do poslanecké sněmovny získaly alespoň 1,5% platných hlasů. Někdo si možná vzpomene, že tato klauzule byla již jednou snížena z původních 3% a není tedy ve skutečnosti důvod předpokládat, že existuje nějaká zásadní bariéra, která by bránila jejímu úplnému zrušení. Podle představitelů Koruny České je existence této klauzule navíc v rozporu s Ústavním zákonem České republiky.

Celý článek...

 

Trestní oznámení na Korunu Českou

Koruna Česká nemá zapotřebí se zviditelňovat prostřednictvím soudních procesů. Za dvacet let její existence na ni bylo podáno jedno trestní oznámení v roce 2005, odložené již v první instanci. Nejkomičtější částí onoho podání je nejspíš implikace oznamovatelů, že Koruna Česká ohlašuje na svém webu záměr anektovat historické Kladsko. Usnesení o odložení trestního oznámení vykazuje značnou erudici, z textu dýchá soudnost; rozsah vzdělání a životní zkušenost posuzovatele vzbuzuje oprávněný respekt. Můžeme jen doporučit, aby jste si usnesení sami přečetli a usmáli se naivitě občanů, kteří trestní oznámení podali.

Příloha: 2005-10-07zastaveni-stihani.pdf