Kalendář akcí
SVÁTEK SLAVÍ
Dnes : Petra
Zítra : Helena
Kontakt

Koruna Česká
monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska

Senovážné náměstí 24,
110 00 Praha 1, Česká republika

IČ:44266740

Email: info@korunaceska.cz


Bankovní spojení:

FIO banka: 333311333 / 2010
(provozní účet - členské příspěvky, faktury)

FIO banka: 2700765126 / 2010
(transparentní účet - dary) 

FIO banka: 2301205375 / 2010
(transparentní účet - volební kampaně)

Přehled nepeněžních plnění ocenitelných v penězích:
Strana dosud neobdržela žádná nepeněžní plnění ocenitelná v peněnzích
 

Vyhledávání
Vážení přátelé, omlouváme se za nedostatečné aktualizace webových stránek Koruny České v posledních měsících. Koruna Česká pro Vás připravuje nové webové stránky, které by měly být během několika týdnů spuštěny.

Arcidům habsburský

Připomínáme si čtvrté výročí od úmrtí JCKV Otty Habsburského

Právě před čtyřmi léty dne 4.července 2011 zemřel ve svém domě v bavorském  PöckinguJeho císařská a královská Výsost, následník českého královského trůnu Otto Habsburg-Lothringen. Byl prvorozeným synem posledního rakouského císaře Karla I. (jako českého krále Karla III.) a jeho manželky císařovny Zity. Po smrti císaře a krále Františka Josefa I. v roce 1916 se stal Otto korunním princem a následníkem trůnu. Na svou úlohu budoucího panovníka byl připravován od dětství.  Po nešťastném rozpadu Rakousko-Uherska byl s celou rodinou vyhnán na portugalský ostrov Madeiru. Otto von Habsburg-Lotringen celý život věnoval své politické aktivity snahám o sblížení evropských národů, o svět bez zbytečných válek a též odporu vůči nejhorším zlům moderní doby, nacismu a komunismu. Dokladem vztahu Otty Habsbursko-Lotrinského k zemím Koruny české je fakt, že vůbec poslední dopis, který před svou smrtí nadiktoval, byl určen obyvatelům Brandýsa nad Labem u příležitosti vysvěcení kaple blahoslaveného Karla v chrámu Nanebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi.

Otto Habsbursko-Lotrinský 4. července 2011 v ranních hodinách zemřel obklopen svými nejbližšími. Jeho pohřbu z dómu sv. Štěpána ve Vídni, kde sloužil zádušní mši kardinál Schönborn, se mimo rodinných členů, zúčastnili jako smuteční hosté také rakouský spolkový prezident Heinz Fischer, spolkový kancléř Werner Faymann, bývalý spolkový kancléř Wolfgang Schüssel, rakouský ministr zahraničí Michael Spindelegger, a další osobnosti Rakouské republiky.  Ze zahraničních hostů se zúčastnili lichtenštejnský kníže Hans Adam II. s chotí, český ministr zahraničí Karel Schwarzenberg. předseda Evropského parlamentu Jerzy Buzek, švédský král Karel XVI. Gustav s královnou Silvií, belgická princezna Astrid s manželem Lorenzem, arcivévodou Rakouským-Este a mnoho dalších.

Smuteční průvod od svatoštěpánské katedrály ke Kapucínské hrobce, tradičnímu místu posledního odpočinku habsburských a habsbursko-lotrinských panovníků, provázely tisíce hostů a také čestná jednotka rakouské spolkové armády. Mezi přihlížejícími po cestě smutečního průvodu a u Kapucínské hrobky jsme byli vedle Maďarů, Slovinců, Chorvatů í my, čeští monarchisté, a loučili jsme se se svým králem.

Zachováme něvždy Vaši památku a modlíme se za Vás, Vaše Císařská a Královská výsosti. R:I:P

 

Připomínka 99 výročí atentátu na Františka Ferdinanda d'Este

Dnes si připomínáme smutné 99 výročí Sarajevského atentátu, kdy byl během vojenské přehlídky zavražděn následník trůnu, arcivévoda František Ferdinand d´Este se svojí chotí hraběnkou Žofií Chotkovou. alt

 

Připomínka narozenin JCKV Ferdinanda Zvonimíra

Dne 21.6.2013 oslavil své 16. narozeniny JCKV Ferdinand Zvonimír Habsbursko - Lotrinský. Koruna Česká, monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska mu vyjádřila přání všeho nejlepšího nejen zasláním osobního blahopřání, ale též akcí uveřejnění přání formou plošné celostátní inzerce. Tuto akci můžeme s určitým nadhledem přirovnat k uveřejnění přání k narozeninám v době hluboké totality budoucímu presidentovi Václavu Hlavlovi. alt alt     

 

 

Před sto lety se narodil JCKV Otto Habsburský

alt

Přesně před sto lety, dne 20. listopadu 1912, se ve vile Wartholz u městyse Reichenau an der Rax narodil arcivévoda Otto Rakouský, princ český a uherský, syn blahoslaveného Karla Rakouského, posledního českého krále. Roku 1914 se arcivévoda Otto stal synem následníka trůnu, roku 1916 korunním princem, v roce 1918 byl jeho otec zbaven trůnu a roku 1922 zemřel, čímž se Otto sám stal pretendentem trůnu Císařství rakouského, ale také Království českého, přestože nové uspořádání Evropy mu nikdy neumožnilo se svého dědictví ujmout. Přesto se stal velkou evropskou politickou osobností; postavil se na obranu Rakouska před nacionálně-socialistickým Německem, spoluzakládal Panevropskou unii, představující myšlenku spolupráce evropských národů na křesťanském základě, bojoval za zájmy svých národů uvržených pod nadvládu komunistického Sovětského svazu, zasedal v Evropském parlamentu za bavorskou Křesťansko-sociální unii. Přestože jeho osobnost nebyla dodnes v českých zemích zcela doceněna, dočkal se alespoň symbolického uznání udělením čestného občanství několika měst, několikrát navštívil Audienci u císaře Karla I. v Brandýse nad Labem. Zemřel v požehnaném věku 4. července 2011, jen rok a půl před dovršením sta let.

zdroj: www.promonarchii.cz

 

 

Odkazy na videa z pohřbu JCKV Otty von Habsburka

- Pořad se záznamem celého pohřbu: http://www.youtube.com/watch?v=Kn-O36v1wVw&NR=1

- Vlastní rituál před hrobkou: http://www.youtube.com/watch?v=40yOm85-MnQ&feature=player_embedded#at=12

- Pořad o účasti správce Brandýského zámku na pohřbu: http://www.youtube.com/watch?v=ftSyVsCM0Sk&feature=related

- Sestřih zpráv z českých televizí: http://youtu.be/PfeEqbCKsfs

- 3 videa ze smutečního konduktu (rodina je ve třetí částí v čase cca 2:30):
http://www.youtube.com/watch?v=sN2Zq5X2VoU
http://www.youtube.com/watch?v=iSL1iFMi0a8
http://www.youtube.com/watch?v=TEWKsKfBfFU

Pohřeb srdce v Maďarsku: www.youtube.com/watch?v=CIU40_55b3Q

 

 

Záznam pohřbu JCKV Otty von Habsburka

 

Celý článek...