Kalendář akcí
SVÁTEK SLAVÍ
Dnes : Bartoloměj
Zítra : Radim
Kontakt

Koruna Česká
monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska

Senovážné náměstí 24,
110 00 Praha 1, Česká republika

IČ:44266740

Email: info@korunaceska.cz


Bankovní spojení:

FIO banka: 333311333 / 2010
(provozní účet - členské příspěvky, faktury)

FIO banka: 2700765126 / 2010
(transparentní účet - dary) 

FIO banka: 2301205375 / 2010
(transparentní účet - volební kampaně)

Přehled nepeněžních plnění ocenitelných v penězích:
Strana dosud neobdržela žádná nepeněžní plnění ocenitelná v peněnzích
 

Vyhledávání
Vážení přátelé, omlouváme se za nedostatečné aktualizace webových stránek Koruny České v posledních měsících. Koruna Česká pro Vás připravuje nové webové stránky, které by měly být během několika týdnů spuštěny.

Aktuality

Projekt IZIP a státní maturity

Projekt elektronické zdravotní knížky a státních maturit mají jedno společné: jejich vývoj trval dlouho, stály hodně peněz – 2 mld. respektive 1,5 mld. - a neplní svůj účel. Podobně, jako je obtížné stanovit, které zdravotní výkony spadají do základní péče a které jsou nadstandardní, je obtížné vymezit průnik znalostí, které má ovládat středoškolsky vzdělaný student. Bez ohledu na to, zda je absolventem gymnázia, průmyslové školy strojnické, nebo střední školy polytechnické. Koruna Česká je však znepokojena skutečností, že strany vládní koalice mají občas tendenci tyto projekty opustit bez toho, že by vytčeného cíle bylo dosaženo. Někdy dokonce i před doběhnutím pilotních projektů, jak to nyní vidíme v případě IZIP. Považujeme takové řešení za nesystémové a nehospodárné. Navíc z pohledu státních zakázek se průběh jejich realizace neliší od tendru na letouny CASA. Pokud příslušné orgány dovedou s takovým zpožděním odhalit neprovedené výběrové řízení u tohoto kontraktu, jak je možné vyplatit honoráře za projekty výše uvedené a prokazatelně nefunkční? Ať jde o padáky, které se neotevírají, Pandury, které je třeba opancéřovat, vlnící se dálnici, dobrovolný IZIP či nedoladěné státní maturity – řešení musí být podle našeho názoru pouze jediné:  „Vrátit k dopracování! “ Není nám jasné, nad čím vláda v této věci bádá.

Pavel Andrš, člen Předsednictva Koruny České   

 

Vláda Jejího Královského Veličenstva Alžběty II. trvá již šedesát let

Vláda Jejího Královského Veličenstva Alžběty II. trvá již šedesát let. Za totéž období se u nás vystřídalo 7 prezidentů , z nichž někteří byli zločinci a vrahy, jiní trapnými a politováníhodnými figurkami a i ty nejlepší z nich odlišuje od panovníka jedna zásadní věc: i když se snaží být prezidenty všech sebevíce ( a já jim tuto patrně upřímnou snahu nechci upírat ), stejně národ spíše rozdělují než spojují. I když ze své politické strany po zvolení do prezidentského úřadu formálně vystoupí ( někdy ovšem zůstanou, jak víme, alespoň jejími čestnými předsedy ), značná, někdy dokonce převážná část veřejnosti je nikdy nepřestane vnímat jako reprezentanty určité vyhraněné politické koncepce - tedy stranicky. Nic takového ovšem v žádném případě neplatí o panovníkovi obecně, tím méně o panovnici britské. Její dlouhou vládu lze bez přehánění označit za požehnanou. Jistě, lze namítnout, že její vliv na každodenní politiku je pramalý až nulový a její pravomoci zanedbatelné.

Celý článek...

 

Bůh ochraňuj královnu

V uplynulých dnech jsme měli možnost prostřednictvím televizních obrazovek  sledovat  průběh oslav  60. výročí panování královny Alžběty II. Začaly slavnostní přehlídkou královského vojska, pokračovaly koňskými dostihy v jihoanglickém Epsomu, vrcholily slavnostní plavbou po Temži za účasti více než tisíce plavidel , bohoslužbou v chrámu sv.Pavla a v jejich závěru královna pozdravila shromáždění z balkonu Buckinghamského paláce. Vše za velkého zájmu Angličanů , kteří si oslavy zjevně užívali a ke své panovnici se chovali s uctivostí a láskou. Patrně si někteří položili otázku, jak je možné získat takovou přirozenou autoritu v zemi, kde nemají ústavu a kde jediné privilegium panovníka je být informován a radit. Mohou za to tradice, či řád? Bez královských principů, jako je služba, odpovědnost a šlechetnost by to nešlo.  Není to zdaleka jen o důvěře k panovníkovi, ale také o vztahu k vlastní historii, práci, víře i dědictví otců.  Nemá význam porovnávat tuto atmosféru se společenským klimatem u nás. Ne, že by to v Britském království bylo lepší a v České republice horší. Je to prostě něco úplně jiného. Ale v jistém smyslu byly londýnské oslavy tak trochu i oslavy naše. 

Celý článek...

 

Koruna Česká – monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska nesouhlasí s ukončením projektu IZIP

Vážená redakce,

Správní rada VZP na nátlak Ministerstva zdravotnictví ČR rozhodla o ukončení elektronických zdravotních knížek a Systému IZIP. Koruna Česká to považuje za zmaření vložených investic a vzhledem k tomu, že některé pilotní projekty dobíhají až koncem června, také za rozhodnutí nekoncepční.

    Bývá často uváděno, že za  10 let trvání byly na tento projekt vynaloženy téměř 2 miliardy korun. Méně už je známo, že  z této částky bylo 600 mil. Kč vynaloženo na vývoj a desetiletý provoz systému IZIP, téměř  300 mil.Kč dostali lékaři a zdravotničtí pracovníci a 100 mil.Kč stálo jejich připojení do systému, téměř 400 mil.Kč bylo odvedeno na daních. K dnešnímu dni registruje systém přes 2 555 000 klientů, 21 000 zdravotnických pracovníků a 8 642 zdravotnických zařízení, 201 214 310 zdravotních záznamů. Navíc, jak prokázala rozsáhlá kontrola Úřadu pro ochranu osobních údajů, s tímto obrovským počtem dat pracuje na mimořádně vysokém stupni zabezpečení. Pro zdravotnické pracovníky je práce v Systému IZIP dostatečně komfortní, pojištěncům poskytuje strukturované informace o jejich zdravotním stavu, medikaci či stavu jejich zdravotního pojištění. Vzhledem k nepřehledným poměrům, které v našem zdravotnictví panují, považujeme tyto možnosti nejen za nedoceněné, ale pro nápravu tohoto stavu za nezbytné.

     Předpokladem plného využití Systému IZIP je podle našeho názoru jeho očištění od osob a firem napříč politickým spektrem, které se na jeho úkor obohacují , nebo jsou prodlouženou rukou těch, kteří nemají na zprůhlednění informačních toků zájem. Právě opakovaná laboratorní vyšetření, RTG a CT vyšetření, nesystémová a nákladná léčba hned několika specialisty současně je příčinou drancování prostředků veřejného zdravotnictví, která nejen často nevedou ke zlepšení zdravotního stavu, ale pacienta navíc zbytečně zatěžují. Spřízněnost a majetkové propojení některých zdravotních pojišťoven a řetězců poskytovatelů zdravotní péče tento nedobrý stav jen umocňuje. Podmínkou efektivního fungování je tedy povinné zapojení všech poskytovatelů a zdravotních pojišťoven  do Systému IZIP vymezené legislativně a garantované Ministerstvem zdravotnictví ČR.  Nejasné kontury konceptu „ sdílení údajů“, který předpokládá možnost vyžádat si některé zdravotnické informace u jiných poskytovatelů zdravotnické péče bez účasti pacienta, jako plátce zdravotního pojištění, se nám jeví  jako málo  efektivní.

MUDr.Pavel Andrš

člen Předsednictva Koruny České

 

Rozhovor s Janem Bártou a Zdeňkem Zacpalem na téma maršála Radeckého

 

Návštěva vernisáže výstavy v Kostelci nad Černými Lesy a setkání s princem

Dne 1.6. jsem se za monarchisty z KČ zúčastnil slavnostní vernisáže výstavy "Vévodkyně Savojská, velká mecenáška Černokostelecka" jež právě probíhá v Kostelci nad Černými Lesy pod záštitou JJ Hanse Adama II., vládnoucího knížete z Lichtensteinu a která byla otevřena osobně jeho synem, princem Constantinem v místním museu, abych tak navázal za Korunu Českou na naše dobré vztahy s rodinou JJ, posílené například naším zájezdem do Vaduzu a Audiencí u knížecího páru loni v září. I tentokráte jsem nabyl dojmu, že rodina JJ trvale projevuje zájem o dění v naší zemi, čehož otevření výstavy a s tím spojená autogramiáda i návštěvy místních památných míst v regionu, které v těchto dnech JJ princ Constantin vykonal je nesporným důkazem...

Vernisáž výstavy a možnost se setkat a pohovořit s JJ princem Constantinem se setkala s nebývalým zájmem veřejnosti a množstvím hostů, zejména místních, jichž přišlo na téměř 100, až prostor musea byl naplněn téměř do posledního místa. Ve mne celá akce i zájem prince zanechaly hluboký dojem.

 Jaroslav Konečný

 

Radecký v ČT

ČT odvysílá v pořadu Historie.cs dne 15.5. premiéru dílu o maršálu Radeckém, do kterého byl natočen rozhovor s členem MS Praha 6 Koruny České panem Ing.Arch. Janem Bártou. 

ČT2 úterý 15. 5. 2012 v 21:10

Opakování:

ČT24 sobota 19. 5. 2012 v 13:05
ČT24 sobota 19. 5. 2012 po půlnoci v 00:10
ČT24 neděle 20. 5. 2012 po půlnoci v 02:05

Odkaz na stránku pořadu Historie.cs  - Maršálek Radecký zachránce monarchie:
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10150778447-historie-cs/212452801400018

Po odvysílání bude z této stránky možno shlédnout videozáznam pořadu.

Odkaz na stránku sdružení pro obnovu pomníku maršála Radeckého: www.radecky.org

 

 
<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Další > Konec >>

Strana 7 z 14