Kalendář akcí
SVÁTEK SLAVÍ
Dnes : Andrea
Zítra : Jonáš
Kontakt

Koruna Česká
monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska

Senovážné náměstí 24,
110 00 Praha 1, Česká republika

IČ:44266740

Email: info@korunaceska.cz


Bankovní spojení:

FIO banka: 333311333 / 2010
(provozní účet - členské příspěvky, faktury)

FIO banka: 2700765126 / 2010
(transparentní účet - dary) 

FIO banka: 2301205375 / 2010
(transparentní účet - volební kampaně)

Přehled nepeněžních plnění ocenitelných v penězích:
Strana dosud neobdržela žádná nepeněžní plnění ocenitelná v peněnzích
 

Vyhledávání
Vážení přátelé, omlouváme se za nedostatečné aktualizace webových stránek Koruny České v posledních měsících. Koruna Česká pro Vás připravuje nové webové stránky, které by měly být během několika týdnů spuštěny.

Josef Pejřimovský - Mariánský sloup na Staroměstském náměstí – Historie a důvody pro obnovu

Úvahy a články

Mariánský sloup byl postaven na Staroměstském náměstí v Praze v roce 1650 z vděčnosti Panně Marii za její pomoc k vítězství pražských měšťanů a studentů nad Švédy v roce 1648 a na poděkování za ukončení 30leté války (1618-48), jejíž poslední bitvou byla v roce 1648 právě bitva o Prahu. Na základě nepravdivé propagandy, že byl postaven na památku vítězství císařských vojsk na Bílé hoře 8. listopadu 1618, byl 3. listopadu 1918 stržen zfanatizovaným davem jako domnělý symbol Rakousko-Uherské monarchie v souvislosti s vyhlášením Československé republiky 28. října 1918. Byla tak zneuctěna Matka Boží, která Pražanům pomohla a zničena významná kulturní památka.

Mariánský sloup byl rovněž schránkou ochranného obrazu Panny Marie Rynecké - Palladia Evropy. Proto stržení Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v Praze bylo barbarské násilí na českém, slovenském, polském, německém a dalších národech Evropy. Akce byla technicky připravována od 30. října 1918, k jeho stržení došlo 3. listopadu 1918. Nešlo o spontánní „odčinění“ Bílé Hory českými vlastenci, ale o předem plánovanou akci, ke které byl přistaven hasičský vůz se žebříkem a dalším vybavením. Následně byl odstraněn mohutný podstavec sloupu, ve kterém bylo umístěno palladium Evropy, kamenné čtvercové zábradlí s anděly a kamenné čtvercové schodiště.

V sousedství Mariánského sloupu byl postaven v 19. stol. pomník M. Jana Husa, ctitele Panny Marie, který se dívá směrem k ní. Stačí citovat z vlastního spisu M. Jana Husa. Toto sousedství nebylo důvodem k jeho stržení a nemůže být důvodem k jeho neobnovení. Bylo by naopak vhodné, kdyby v sousedství pomníku M. Jana Husa, byla socha té, kterou tolik uctíval a o pomoc vzýval:

Abychom mohli vybřednout z hříchu, vzývejme pomoc Panny Marie a pozdravujme ji. Já ubohý, jak budu schopen chválit slavnou Pannu, která je větší než všechna chvála? Nikdo nemůže dostatečně pozdravit tu, kterou pozdravil anděl, kterou Syn uctivě poslouchal, jíž se svěřil Duch svatý, kterou obdivuje celý svět... Máme k ní tedy přistupovat s bázní a s úctou a chválit ji. Jestliže spravedliví nejsou hodni, jak budou hodni hříšníci? A přece by ani spravedliví, ani hříšníci neměli ustávat v její chvále. Neboť v ní je všechna milost Otce, Syna i Ducha svatého, je v ní plnost milosti pro ni samu i milost, která se vylévá na nás. – Mistr Jan Hus (Fol. 69b n)

Magistrát Hl. m. Prahy na petici z roku 2010 na obnovu Mariánského sloupu s podpisy nejen z Česka, ale i ze zahraničí, (Slovenska, Německa, Polska a dokonce Španělska) reagoval spojením obnovy sloupu s rozhodnutím o celkové revitalizaci Staroměstského náměstí. V místě Mariánského sloupu byl proveden archeologický průzkum, který je podmínkou k jeho obnovení. Při archeologickém průzkumu byly nalezeny základy původního Mariánského sloupu.

Od roku 2010 jsme se při poutích za obnovu Mariánského sloupu setkávali s poutníky ze Slovenska, kteří organizují pouti a tak podporují snahu o obnovení Mariánského sloupu. V některých letech byla slovenská pouť dokonce početnější než česká. Děkujeme Slovákům za to, že se pravidelně jezdí modlit za český národ a Evropu na místo, kde stál Mariánský sloup.

Současně ale zjišťujeme aktivity odpůrců obnovy, kteří stále opakují staré, nepravdivé argumenty. Každoročně opakované květnové průvody za obnovu Mariánského sloupu ukazují, že obnova Mariánského sloupu, vyjádřená peticemi z let 2009 a 2010 s cca 18 000 podpisy má trvalou podporu.


 


 

Kardinál Tomášek se k otázce obnovy Mariánského sloupu vyjádřil takto: Dokud nebude sloup na svém místě, dokud lidé neuznají, že tehdy udělali chybu a nebudou toho litovat, nemůžeme doufat, že překonali naši nedávnou minulost a že nás tento starý hřích nestáhne zase dolů. Rozumíme tomu tak, že sloup je nejen symbolem našeho návratu ke slušnosti a tradicím křesťanské Evropy, ale především, že vyrovnání tohoto dluhu může naší zemi dát teprve naději, že opět neupadneme do područí, ať už tupého násilí a bídy z východu nebo konzumního ateismu ze západu. (Kardinál Tomášek, in: Bradna J., Kavička K., Praha, Mariánský sloup na Staroměstském náměstí, Velehrad 2008, ISBN 978-80-86157-23-8).

Bez obnovení historické památky, bez obnovení úcty k Panně Marii, jako záštity míru, není možné v Evropě budovat sousedské vztahy v lásce a porozumění ani čelit islamizaci. Ekumena znamená nejen žádat od jinověrců toleranci k vlastnímu náboženství, ale také respektovat je a jejich úctu projevy zbožnosti. Katolíci respektují úctu M. Jana Husa, a evangelíci by měli také respektovat katolickou úctu k Panně Marii.

Ing. Mgr. Josef Pejřimovský Ph.D.

 

 

 

Monarchistický zpravodaj č.72

Monarchistický zpravodaj

Právě bylo uveřejněno 72. vydání Monarchistického zpravodaje.

Ke stažení ZDE

 

Stanovisko Koruny České (monarchistické strany Čech, Moravy a Slezska) k návrhu předsedy Senátu PČR na zvýšení odvodů pro OSVČ

Tisková prohlášení

Stanovisko

Koruny České (monarchistické strany Čech, Moravy a Slezska)

k návrhu předsedy Senátu PČR na zvýšení odvodů pro OSVČ

----

 

V reakci na výroky předsedy Senátu ČR p. Milana Štěcha pronesené veřejně dne 15. června 2017, a týkající se návrhu na zvýšení povinných odvodů pro osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) za účelem zvýšení počtu zaměstnanců firem je Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska) nucena se veřejně ohradit proti jakýmkoliv snahám o likvidaci střední třídy existenčně nezávislých drobných i středních podnikatelů a živnostníků. Domníváme se, že odborářské návrhy pana Štěcha přesně k tomuto cíli směřují.

 

Nápad zvyšovat živnostníkům záměrně odvody natolik, aby přestali podnikat a nechali se zaměstnat, představuje nejen nepochopení současné hospodářské situace naší země, ale nepochybně se dá označit za výrok hodný soudruha, který ze stranického aktivu 50. let zabloudil do tržní  svobodné společnosti poté, co se se soudruhy začetl do Leninových spisů. Tento druh sociálního inženýrství dle našeho názoru vychází z marxistické poučky, že materiální základna určuje kulturní nadstavbu. Jinými slovy, když lidi zbavíme existenční nezávislosti a uvedeme je do závislosti na mzdách od nějaké mocensky ovládané korporace či státu, bude jejich existenční závislost nejlepší zárukou jejich názorové loajality. Cíl těchto snah zjevně není ekonomický, ale mocenský. KČ se právě proto domnívá, že míra názorové, politické a kulturní svobody ve společnosti je, mimo jiné, v přímé závislosti na počtu existenčně nezávislých a ekonomicky samostatných obyvatel. Tedy naopak silná střední třída a mnoho nápaditých živnostníků (OSVČ) si zaslouží naši podporu.

 

Naše země, jejíž vyhlášená průmyslová tradice vznikla jak známo v době Rakousko-Uherské monarchie, patří nyní v evropském hospodářském prostoru k zemím s bezkonkurenčně nejnižším ohodnocením práce, což pokládáme za skandální. Upozorňujeme však, že tuto situaci nezavinili drobní živnostníci ani podnikatelé, ale spíše ti polici, kteří prosazovali dřívější subvencování skladových a montážních hal namísto toho, aby podporovali průmysl s vysokou přidanou hodnotou společně se sektorem rozvinutých služeb, jaké vidíme např. v současném Lichtenštejnsku. Výše mezd je jak známo v každé zemi Evropy aktuálně vztažena ke kvalitě a jedinečnosti toho, co to které průmyslové odvětví dokáže. Je proto třeba opustit podporu „levných montoven“, konkurujících zahraničním podnikům nanejvýš cenou práce a zaměřit se na sofistikované průmyslové výroby a specializované služby.

 

Fakt, že se naše podniky aktuálně potýkají s nedostatkem zaměstnanců ve výrobě, není způsoben vysokým počtem živnostníků, ani jejich domněle nízkými odvody. Daleko spíše k nedostatku pracovních sil (kromě tradiční neochoty většího otevření našeho trhu práce např. obyvatelům Ukrajiny) přispívá nesprávně nastavený sociálním systém, který dostatečně nemotivuje adresáty dávek k nástupu do zaměstnání, i když nemají žádná zdravotní ani sociální omezení. Současně přitom platí, že masa občanů závislá na dávkách sociální péče je na rozdíl od OSVČ daleko náchylnější k politickým manipulacím a ovlivnění. Nikoliv náhodou se socialistický režim v našich zemích stal kdysi synonymem pro tzv. umělou zaměstnanost jen krátce poté, kdy znárodnil živnostníkům jejich malé firmy, sedlákům jejich statky, a kdy všechny zkolektivizoval do anonymní masy ekonomicky závislé na jediném zaměstnavateli - státu. Některým soudruhům se po tomto způsobu pohodlného ovládání zdá se již stýská.

 

Za neméně skandální pokládá KČ jinou část téhož projevu pana Štěcha, v níž vyzývá k zabránění odlivu finančních prostředků z Českých zemí do zahraničí. Skutečnost, že např. výše dividend, které každoročně plynou akcionářům zahraničních firem z výsledků jejich podnikání u nás, přesahuje výši dotací, které náš stát přijímá z fondů EU nelze vyčítat aktuálním vlastníkům těchto firem, jimž nikdo nebyl nucen české podniky prodávat. Pokud se v současném Evropském hospodářské prostou, vyznačujícím se mj. volným pohybem kapitálu, investor rozhodne svůj zisk z investice přesunout do jiné země, znamená to, že jejich ponechání v našich podnicích nebo tuzemské reinvestování nepokládá za ekonomicky smysluplné. Povinností politické reprezentace by mělo být vytváření takového podnikatelského prostředí, které tuzemským i zahraničním investorům bez rozdílu bude dávat záruku ochrany jejich majetku a zisku z investic na místo plíživého náznaku zestátňování aktuálně ziskových korporací. Zamysleme se nad kvalitou služeb, stabilitou právního prostředí a příznivou mírou zdanění takových států jako jsou Nizozemské království, Lucemburské velkovévodství nebo zmiňované Lichtenštejnské knížectví a poměrně snadno zjistíme, co lze činit, aby byl vlastník zahraničního kapitálu motivován své zisky z tuzemských investic u nás ponechat.

 

V Praze dne 16. června 2017

 

Předsednictvo Koruny České (monarchistické strany Čech, Moravy a Slezska)

www.korunaceska.cz

 

Komentář k článku MF Dnes: Prezident? Ne, zvolme si krále.

Aktuality

Veřejná reakce

Koruny České (monarchistické strany Čech, Moravy a Slezska)

na komentář Vojtěcha Varyše o názvu: Prezident? Ne, zvolme si krále

(publikováno v: Mladá fronta DNES, dne 8.6.2017, s. 11)

Dostupné na: https://www.pressreader.com/czech-republic/mf-dnes/20170608/textview

----

 

Jako monarchistická strana přirozeně vítáme jakýkoliv podnět ve veřejném prostoru, směřující k myšlence obnovy monarchie v našich zemích.

 

K věci zdvořile podotýkáme, že o znovunastolení monarchie naše strana zcela vážně uvažuje již od svého vzniku v roce 1991, kdy jsme tehdy ještě ve formě politického hnutí navázali na činnost opoziční skupiny České děti, která již v r. 1988 vydala veřejný manifest vyzývající k obnově Českého království.

 

Od r. 1998 se již ve formě politické strany o názvu Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska) účastníme pravidelně všech typů voleb v ČR s cílem postupného získávání politické podpory voličů pro záměr obnovy monarchie v našich zemích a to demokratickou cestou a v intencích historického státního práva (tzn. obnova Království Českého, Markrabství Moravského a Velkovévodství Slezského). Přiznáváme, že náš politický názor zatím nezískal v české společnosti masivní podporu, na druhé straně však nepokládáme za zanedbatelné, že i bez nákladných kampaní na propagaci se s ideou obnovy monarchie pravidelně ztotožňují tisíce voličů, kteří nám v pravidelně odevzdávají ve volbách svůj hlas.

 

Připomínáme, že česká státnost nemá své kořeny v r. 1918, ale jižv X. století, kdy tehdejšímu Českému knížectví vládl rod Přemyslovců držících od XIII. století dědičný titul českých králů. V souladu se dvěma zásadními normativními akty (Zlatou bulou sicilskou z r. 1212 a Pragmatickou sankcí z r. 1713, samostatně uznanou Českým, Moravským a Slezským sněmem r. 1720), které nebyly dosud žádným právním aktem explicitně derogovány, náleží český královský titul hlavě rodu, majícího nejbližší příbuzenské vazby k Přemyslovcům tj. rodu našich prvních králů. Není proto žádných pochyb o tom, že v intencích našeho historického státního práva náleží nárok na českou korunu aktuálně panující hlavě arcidomu Habsbursko-Lotrinského.

 

Blížící se výročí sta let experimentů s volenou hlavou státu na našem území jasně ukázalo, že prezidenti (ať již volení zákonodárným sborem nebo lidem přímo) nemají už z povahy své instalace do funkce potenciál občany svého státu sjednocovat, chránit je před zájmy politických stran a vést státs perspektivou přesahující jedno či dvě volební období.

 

Zdůrazňujeme, že nejsme politickou stranou nostalgiků oživujících zašlé časy. Program naší strany je vysoce aktuální, když v rámci parlamentní demokracie nabízí individuální hlavu státu, nespojenou se zájmy žádné konkrétní politické strany, panovníka, který je na svůj úkol vedení státu připravován celoživotním studiem a státnickou praxí.Nevolme proto krále, volme monarchii!

 

Rozvádějíce finální myšlenku autora zmíněného komentáře v MF Dnes konstatujeme, že dle našeho názoru na Pražský hrad patří král, nikoli prezident, tedy Habsburk, nikoliv Zeman.

 

V Praze dne 9. června 2017

 

Předsednictvo Koruny České (monarchistické strany Čech, Moravy a Slezska)

www.korunaceska.cz

Kontakty: e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , tel.: 725 055 751, 724 464 351

 

Tisková zpráva Koruny České (monarchistické strany Čech, Moravy a Slezska) k usnesení Poslanecké sněmovny PČR ke 100. výročí bitvy u Zborova

Tisková prohlášení

Tisková zpráva

 

Koruny České (monarchistické strany Čech, Moravy a Slezska) k usnesení Poslanecké sněmovny PČR ke 100. výročí bitvy u Zborova

----

 

Naše strana v duchu svého dlouhodobého postoje k hodnocení 1. světové války a jejím neblahým následkům pro Evropu konstatuje, že jednostranností dnešního usnesení Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, adorujícím bitvu u Zborova, se tento zákonodárný orgán přihlásil k neblaze proslulé propagandistické praxi tzv. první republiky, která záměrně glorifikovala pouze bojovníky sdružené v jednotkách legií a účelově zamlčovala statečnost početně daleko větší skupiny českých vojáků, kteří v řadách Rakousko-Uherské armády bojovali a pokládali životy za svůj stát, aniž by přitom zradili svého císaře a krále.

 

Připomínáme, že k takovým vojáků, kteří nikdy neporušili věrnost hlavě našeho tehdejšího státu, patřil mj. pozdější československý ministr zahraničí Jan Masaryk. Pro srovnání uvádíme, že zatímco na straně legionářů padlo za celou válku v bojích přibližně 5,5 tisíce bojovníků, na straně těch, kteří za svého panovníka položili životy, to bylo přibližně 138 tisíce věrných českých vojáků.

 

Aniž bychom zpochybňovali vojenské úspěchy tzv. legií a jejich taktické využití některými českými politiky při vyjednávání s tehdejšími vítěznými mocnostmi (o nichž připomínáme, že sice „úspěšně“ destruovaly Podunajskou monarchii, ale její nástupnické státy vzdor smluvním závazkům nebyly s to účinně bránit, když to bylo následně zapotřebí), domníváme se, že s blížícím se výročím sta let konce tzv. Velké války, si veřejné uznání a vzpomínku zaslouží zejména ti stateční čeští vojáci, kterých byla v řadách C. K. armády většina a kteří při svém boji za vlast zůstali věrni své vojenské přísaze.

 

V žádném případě nechceme snižovat hrdinství jednotlivců, kteří na jedné i druhé straně válečné potyčky u Zborova projevili odvahu a sebeobětování pro věc, v jejíž smysl a správnost věřili. Pokud by se  však zmíněná šarvátka měla stát základem bojových tradic naší současné armády, pak o tuto armádu musíme mít velké obavy. Český stát ani český národ nebyly v roce 1917 ve válečném stavu s Rakousko-Uherským císařstvím. Přinejmenším část „vítězů“ od Zborova (vyjma těch, kteří již před tím měli ruské občanství), se dopustila zrady a dezerce a bojovala v cizích službách proti státu, jehož byli občany. KČ se domnívá, že principy a právní zásady platí pro všechny stejně a nelze je omlouvat tím, že - co je české, to je hezké. Podle stejných principů by pak bylo možné oslavovat i například henleinovské ordnery z roku 1938 a legii Freikorps, jejíž příslušníci se ze stejně nacionálních důvodů postavili se zbraní v ruce proti státu, jehož byli občany. Nemůže být jedno zločin a druhé zásluha.

 

Národní a státní tradice však nelze stavět na zkreslování skutečnosti. Tuto chybu udělala tzv. první republika. Pokud i dnes dovolíme našim politickým elitám, aby postupovaly stejně, můžeme se brzy nadít toho, čeho se občané první republiky dočkali od svých politických elit v září 1938.

 

Koruna Česká (monarchistická strany Čech, Moravy a Slezska) tímto veřejně vyzývá Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky, aby nejméně stejným způsobem jako činnost legionářů ocenila i statečnost těch našich vojáků, kteří na frontách 1. světové války věrně bojovali za svou vlast a zůstali přitom věrni svému císaři a králi.

 

V Praze dne 7. června 2017

 

Předsednictvo Koruny České (monarchistické strany Čech, Moravy a Slezska)

 

Širší komentář Jana Drnka k této události zde:

http://www.korunaceska.cz/index.php/cs/nazory/62-uvahy-a-clanky/622-jan-drnek-komentar-k-usneseni-pspcr-ke-zborovu

 

 

 

SPOLEČNÉ TISKOVÉ PROHLÁŠENÍ politických subjektů: Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska), Konzervativní strana a Klub angažovaných nestraníků

Tisková prohlášení

SPOLEČNÉ TISKOVÉ PROHLÁŠENÍ

politických subjektů:

Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska),

Konzervativní strana a

Klub angažovaných nestraníků

(dále jen „Prohlašující politické subjekty“)

 

V zájmu ochrany hodnot moderního právního státu, parlamentní demokracie a rovné a svobodné soutěže politických stran, které jsou v důsledku aktuálního politického vývoje v naší zemi vážně ohroženy,

rozhodly se Prohlašující politické subjekty postupovat v duchu hesla:

VIRIBUS UNITIS

(SPOJENÝMI SILAMI)

a

společně vyjádřit veřejnou podporu

ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v r. 2017 politické straně TOP09 (dále jen „TOP09“) a to především proto, že jako jediný ze subjektů aktuálně zastoupených v Poslanecké sněmovně, dlouhodobě, konsistentně a věrohodně deklaruje, že nebude na vládní úrovni spolupracovat s politickým hnutím ANO 2011 a jeho reálné politické kroky tomu odpovídají.

Prohlašující strany důvodně předpokládají, že TOP09

1.    neuzavře žádnou dohodu o koaliční, opoziční ani jiné stálé parlamentní či vládní spolupráci s politickým hnutím ANO 2011, ani s politickou stranou Komunistická strana Čech a Moravy, ani jiným politickým subjektem, jehož cíle či postupy by nebyly souladné s hodnotami moderního právního státu, se standardy parlamentní demokracie nebo se zásadami rovné a svobodné soutěže politických stran, a dále že

2.    nepodpoří svými hlasy schválení důvěry vládě s účastí subjektů dle předchozího odstavce,

3.    ani nepodpoří svými hlasy schválení žádného ústavního zákona, který by v svém důsledku měnil ústavní pořádek České republiky způsobem, který by omezoval politická a občanská práva znovunabytá po r. 1989.

Pokud TOP09 potvrdí oprávněnost těchto předpokladů,

pak Prohlašující politické subjekty konstatují, že:

nebudou samostatně kandidovatve volbách do Poslanecké sněmovny PČR v r. 2017, doporučí svým voličům volbu TOP09, a současně jí nabízejí své kapacity pro tvorbu volebního programu i sestavování kandidátek ve zmíněných volbách.

 

V Praze dne 9. května 2017

 

Za politickou stranu:Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska)

Mgr. Petr Nohel, Ph.D. – předseda a JUDr. Petr Krátký - místopředseda

 

Za politickou stranu:Konzervativní strana

RNDr. Jan Kubalčík, Ph.D. – místopředseda a Tomáš Müller – kancléř

 

Za politické hnutí:Klub angažovaných nestraníků

Ing. Jiří Domlátil – předseda a Ing. Miroslav Matějka – místopředseda

 

Stanovisko Koruny České (monarchistické strany Čech, Moravy a Slezska) k aktuálně vrcholící politické krizi, která ohrožuje ústavní pořádek České republiky

Tisková prohlášení

Stanovisko Koruny České (monarchistické strany Čech, Moravy a Slezska) k aktuálně vrcholící politické krizi, která ohrožuje ústavní pořádek České republiky

 

----

 

Naše strana konstatuje, že některé stávající projevy republikánských ústavních institucí (jmenovitě postupy předsedy vlády a zejména pak chování prezidenta republiky) dospěly do fáze, kdy je přímo ohrožen nejen stávající ústavní pořádek ČR, ale i demokratický vývoj, k němuž se naše země vrátila po r. 1989.

 

Situace, kdy předseda vlády řeší problém nedůvěryhodnosti svého vládního místopředsedy avízem celkové vládní demise a prezident republiky tuto demisi v přímém televizním přenosu přijímá, aniž byla podána, není pouze projevem, nízké politické kultury našich nejvyšších ústavních činitelů, ale ukazuje se být nedůstojnou fraškou a parodií na správné fungování politické reprezentace demokratického státu.

 

Mj. v reakci na popsaný tristní postup všech zúčastněných nejvyšších státních představitelů, který zpochybňuje důvěru občanů v politiku jako takovou, reaguje Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska) avízem zásadního politického stanoviska, které ve spolupráci se svými politickými partnery představí veřejnosti na tiskové konferenci dne 9.5.2017, o kterém věří, že významně ovlivní další politické směřování naší země.

 

 

Předsednictvo Koruny České (monarchistické strany Čech, Moravy a Slezska)

 

V Praze dne 5. května 2017

 

www.korunaceska.cz

 

<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Další > Konec >>

Strana 1 z 48